Villaforsikring

Er du husejer, vil du normalt også have tegnet en villaforsikring, der blandt andet dækker ved brand. Har du lån i din bolig, er det et krav fra realkreditselskabet eller banken, at du har en villaforsikring.

GENERELT

‘Side 1: Villaforsikring’

En villaforsikring hedder også husforsikring, ejendomsforsikring, parcelhusforsikring eller bygningskaskoforsikring. I nogle selskaber er den desuden koblet sammen i et fællestilbud med familieforsikringen.

Den helt skrabede model af villaforsikringen er en bygningsbrandforsikring, som dækker ved brand, lynnedslag, kortslutning og eksplosion. Brandforsikringen dækker huset med installationer og øvrigt inventar til huset. Øvrigt inventar er fx vaskemaskine og komfur. Husets indbo skal dækkes via familieforsikringen. Villaforsikringen er ikke lovpligtig, men hvis du har lån i ejendommen, vil långiver altid forlange, at huset er forsikret.

De fleste vælger at kombinere bygningsbrandforsikringen med en udvidet dækning, der sikrer ejendommen på en lang række andre områder, og som dækker alle bygninger på grunden – huset, garagen, carport, udestue og udhuse. Den omfatter også vand- og varmeinstallationer, antenner, flagstang og i et vist omfang andre elementer som svømmebassin, hegn og beplantning.

Den grundlæggende villaforsikring består typisk af brandforsikring, en bygningskasko, der dækker bygningsskader som fx storm-, vand- og frostskader, tyveri- og hærværksskader, udstrømning af vand, brud på glas og sanitet samt andre pludseligt opståede skader. Hvis huset ikke kan bebos, som følge af en skade, dækker villaforsikringen også de nødvendige udgifter ved at bo et andet sted i mellemtiden.

Som husejer har du et ansvar for sin bygning, ligesom du er pligtig til at rydde dit fortov og din indkørsel, så andre mennesker ikke falder på grund af sne eller isslag. Sker uheldet, at en person kommer til skade ved et fald eller får en af dine tagsten i hovedet, kan du få et erstatningsansvar. Det erstatningsansvar dækker villaforsikringen.

Der knytter sig også retshjælp til villaforsikringen. Denne retshjælpsforsikring dækker i visse tilfælde en del af udgifterne til advokat ved uenighed om køb og salg af hus, ombygning m.v.

Dækning

Forsikringspræmien beregnes efter husets areal, og efter om der er udnyttet tagetage eller fx stråtag eller andre særlige forhold ved bygningen, som skal tages i betragtning.

Normalt er huset forsikret efter nyværdi. Det betyder, at en skade opgøres til det beløb, som det vil koste at genoprette den med tilsvarende materialer og samme byggemåde. Brænder hele huset, får du dækning, så der kan opføres et tilsvarende hus. Vedligeholdelsen og alderen spiller dog ind på erstatningssummen. Hvis du ikke har vedligeholdt dit hus ordentligt, eller hvis nogle af bygningsdelene er forringet med typisk mere end 30 procent af nyværdien, så får du et nedslag i erstatningssummen. Så hvis et halvtreds år gammelt tag blæser af, skal du ikke regne med, at forsikringsselskabet betaler et helt nyt.

Selvrisikoen har betydning for præmiens størrelse. De fleste selskaber tilbyder billigere præmie, hvis du vælger en større selvrisiko. I tilfælde af en skade, skal du altså selv betale selvrisikoen.

‘Side 2: Villaforsikring’

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display