Vækstaktier

Vækstaktier findes i selskaber, der ikke nødvendigvis har en høj indtjening i dag, men som har et potentiale, der giver løfter om en kraftig stigning i indtjeningen et stykke ud i fremtiden.

GENERELT

Hører du til blandt de mere risikovillige investorer, er vækstaktier lige sagen for dig. Aktierne er ofte ret dyre set set i forhold til den aktuelle indtjening. Til gengæld har markedet store forventninger til den fremtidige vækst i virksomhedens indtjening, hvilket driver kursen op.

Vækstaktier giver mulighed for store gevinster, men risikoen er tilsvarende høj. Skuffer virksomheden markedet med en behersket indtjening eller lave forventninger til fremtiden, reagerer aktiemarkedet lynhurtigt med et betydeligt kursfald.

Vækstaktier kan overordnet inddeles i to typer:
– Den klassiske vækstaktie, hvor en stor en stor toneangivende virksomhed gennem mange år har dokumenteret sin evne til vækst i omsætningen, eksempelvis Novozymes og Vestas.
- Mindre nystartede selskaber inden for vækstbrancher som eksempelvis IT- og biotek-sektoren. Denne type virksomhed leverer ofte et begrænset eller slet intet overskud.

Sådan gør du
Investering i mindre og nystartede vækstselskaber er særdeles risikofyldt. Derfor bør du som hovedregel ikke investere mere end højst 5 – 10 procent af porteføljen i den type af småvirksomheder. Du skal samtidig være villig til at acceptere et kursfald på måske 90 – 95 procent, men har også muligheden for fordoblinger af kursen

Investering i større og mere etablerede vækstselskaber er mindre risikofyldt, selv om du stadig kan oplve kursfald på 20 – 40 procent. Fordelen ved de store kendte vækstaktier er, at virksomheden sædvanligvis har en vis indtjening og egenkapital, hvilket sammen med opkøbsmuligheden lægger en vis bund under kursen.

Ønsker du en moderat risiko på din samlede portefølje, gælder det derfor om at tilføre porteføljen nogle mindre vækstorienterede aktier, som eksempelvis forsikringsaktier. Sørg også for en ordentlig spredning på brancher og invester ikke hele formuen i biotek og IT.

Mens risikoen for kursfald udgør den negative side ved vækstaktier, har du også muligheden for den helt store gevinst. Fra vor hjemlige aktiemarked kan nævnes biotek-selskabe Genmab, hvis aktiekurs er 16-doblet siden lavpunktet i december 2002.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display