Stock picking

En meget udbredt aktiv investeringsstrategi går under betegnelsen "stock picking", der betyder "aktie udvælgelse".

GENERELT

Stock picking går ud på at udvælge de aktier, du har tiltro til og forventer vil give et højere afkast end markedet generelt. Det lyder ganske indlysende, men stock picking går videre end som så.

En konservativ stock picker vælger selskaber, der har en stærk markedsposition og en sund økonomi, hvilket er den klassiske definition på en valueaktie. Han bekymrer sig ikke så meget om timingen af sine køb, men fokuserer alene på selskabernes økonomiske styrke. Det kan du læse mere om under valueaktier.

Den mere aggressive – og rendyrkede – stock picker holder nøje øje med konjunkturerne, der tegner den økonomiske udvikling i samfundet. Konjunkturerne er bestemmende for, om der er gang i privatforbruget og i hjulene hos især produktionsvirksomhederne, eller om det er sløje tider med høj arbejdsløshed og lavt privatforbrug. Den aggressive stock picker timer med andre ord sine aktiekøb til det økonomiske klima.

Sådan gør du:
Hvis du selv vil kaste dig ud i aggressiv stock picking, skal du have styr på den økonomiske cyklus og vide, hvilke aktier der klarer sig godt på hvilket tidspunkt af forløbet.

Overordnet set skal du ved starten af et opsving skille dig af med de sikre aktiekort inden for især den finansielle sektor – banker og forsikringsselskaber – og i stedet satse på aktier i risikofyldte brancher, som biotek og IT, der ofte giver de største stigninger i opgangstider. Omvendt forholder det sig, når opsvinget klinger ud og en nedgangsperiode lurer om hjørnet. Så er det godt at have sin portefølje spækket med aktier, der ikke lader sig påvirke nævneværdigt af samfundsøkonomien.

Det lyder i sig selv såre simpelt – det svære ligger i at gennemskue, hvor i den økonomiske cyklus, vi befinder os, og at spå om, hvad der vil ske i fremtiden. Er vi inde i et opsving? Befinder vi os i starten eller slutningen af et opsving? Og kan man være sikker på, at opsving og nedgang afløser hinanden med en sinuskurves regelmæssighed?

Den økonomiske cyklus bevæger sig, som du kan se af figuren, teoretisk set som en sinuskurve. Cyklussen består af fire faser: opsving, boom, afmatning og recession. En cyklus tager i gennemsnit syv år, men den enkelte cyklus kan godt være både kortere og længere, og nogle gange bliver en fase sprunget over. Det gør det meget svært at gennemskue, hvilke aktier der står over for gode tider. Figuren viser, hvilke aktier der klarer sig bedst i de enkelte faser. Fidusen er at købe de aktier, der vil klare sig bedst i den kommende fase, da disse aktier står over for en kraftigt stigende aktiekurs.

Er du en stock picker på jagt efter den helt store gevinst, skal du ikke – som teorien om aktieporteføljer ellers foreskriver – sprede dine investeringer over mange forskellige brancher for at begrænse risikoen. Du skal i stedet gå målrettet efter de sektorer, der står over for en fremgang, da aktier i de sektorer vil give det højeste afkast – medmindre markedet altså udvikler sig anderledes end ventet. Det er en risikofyldt strategi, men belønningen er stor, hvis du rammer rigtigt.

Grundlæggende stiller den avancerede form for stockpicking store krav til dig som investor, da du både skal analysere selskaber, brancher og konjunkturer. Selv mange professionelle investorer har opgivet den form for strategi og vælger i stedet en mere eller mindre passiv strategi.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display