Skattefif for firmabilister

Deloittes skatteeksperter Richardt Tabori Kraft og Jacob Østergaard giver dig her nogle gode skattefif til, hvad du bør være opmærksom på.

GENERELT

Hvis din arbejdsgiver stiller en bil til din rådighed, som du anvender privat, er du omfattet af reglerne om fri bil /(firmabil). En firmabil betragtes som et skattepligtigt personalegode, og du vil derfor være skattepligtig af en procentdel af bilens værdi. Der er forskellige muligheder, som er værd at kende, da de kan reducere din firmabilskat.

 

Firmabil kontra egen bil - hvad skal du vælge?

Det er vanskeligt at give et svar på, hvornår det er mest økonomisk fordelagtigt for dig at vælge firmabil fremfor at anvende din egen bil, da det beror på en konkret beregning i hver enkelt situation. Typisk viser beregninger, at du ofte skal vælge fri bil, hvis dit antal af erhvervsmæssige kilometer er lavt i forhold til dine private kilometer. Omvendt kan det være en fordel for dig at vælge egen bil, hvis du kører meget erhvervsmæssigt - specielt hvis der er tale om en billig bil - da udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse er med samme sats, uanset hvilken bil du anvender (ny, brugt, billig eller dyr).

 

Deloitte har udviklet en let tilgængelig beregningsmodel, som ud fra få parametre giver en meget præcis indikation af, hvilket valg (firmabil eller egen bil) som er det økonomisk mest optimale i den konkrete situation. Vores model beregner ud fra en forudsætning om, at de samlede årlige omkostninger til en firmabilordning finansieres ved en tilsvarende lavere løn, dvs. valget mellem firmabil og egen bil er neutralt for arbejdsgiver.

 

Vores firmabil-App kan frit downloades her: www2.deloitte.com/dk/da/footerlinks/apps.html.

 

Hvornår er du omfattet af reglerne om firmabil?

Beskatning af fri bil forudsætter, at den bil, du får stillet til rådighed af din arbejdsgiver, er til privat brug. Hvis din ægtefælle eller samlever anvender bilen, vil det ikke medføre yderligere beskatning. Reglerne om firmabil gælder således først og fremmest for dig.

 

Beregningsgrundlag

Fri bil er et skattepligtigt personalegode, og værdien opgøres som en procentdel af bilens beregningsgrundlag. Det er selve råderetten, der beskattes, og omfanget af den private kørsel er uden betydning. Beregningsgrundlaget afhænger af, om bilen er over eller under 36 måneder på det tidspunkt, hvor arbejdsgiver anskaffer bilen (indgåelse af bindende aftale om køb, leje eller leasing).

 

Beregningsgrundlag for nye biler (under 36 måneder)

Som beregningsgrundlag for nye biler, der er anskaffet højst 36 måneder efter 1. indregistrering, anvendes nyvognsprisen. Dette er en datoregel. Nyvognsprisen er bilens pris inklusive registreringsafgift, moms, leveringsomkostninger og alt normalt tilbehør.

 

Ved normalt tilbehør forstås registreringsafgiftspligtigt udstyr, herunder også ekstra udstyr på f.eks. kampagnebilmodeller, hvis udstyret monteres af fabrikations- eller importørvirksomheden. Hvis udstyret leveres og monteres af forhandleren efter aftale mellem forhandler og bruger, og udstyret er særskilt anført på slutsedlen som ekstra tilbehør, indgår det ikke i beregningsgrundlaget.

 

Hvis du fortsat har bilen til rådighed efter de første 36 måneder nedsættes beregningsgrundlaget til 75% af bilens nyvognspris.

 

Brugte biler (over 36 måneder)

Beregningsgrundlaget for brugte biler, der er anskaffet mere end 36 måneder efter 1. indregistrering, er arbejdsgiverens købspris, inklusive eventuelle istandsættelsesudgifter (modsat løbende reparations- og vedligeholdelsesudgifter). For brugte biler skelnes der ikke mellem normalt tilbehør og ekstra udstyr. Det er bilens samlede købspris, som udgør beregningsgrundlaget.

 

Nedbringelse af beskatningsgrundlaget

Bemærk at køb af en leaset firmabil efter udløb af leasingperioden - typisk efter 36 måneder - anses for et ejerskifte, ligesom et sale-and-lease-back arrangement gør. Dette betyder, at den er den faktiske købspris der anvendes, når transaktionen sker mere end 36 måneder fra første indregistrering.

 

Skattefif for firmabilister

                                                                                                                                       

                                                                                                                              ___________

Bilens værdi/beregningsgrundlag                                                                                       400.000 kr.

                                                                                                                              ___________

 

25% af 300.000 kr.                                                                                                           75.000 kr.

20% af beløb herover (100.000 kr.)                                                                                  20.000 kr.

Miljøtillæg (5.000 kr. + 50%)                                                                                             7.500 kr.

                                                                                                                              ___________

Skattepligtig værdi                                                                                                      102.500 kr.

                                                                                                                              ___________

 

Ud fra dette eksempel skal du således beskattes af 102.500 kr. Skatteprocenten afhænger af din øvrige indkomst. Den skattepligtige værdi af din firmabil indgår som en del af din lønindkomst på din årsopgørelse. Ved topskat på 56% udgør skatten 57.400 kr. om året eller ca. 4.800 kr. om måneden.

 

Udgifter som holdes uden for beskatning

Driftsmæssige udgifter ved brug af din firmabil er indeholdt i den skattepligtige værdi, og din arbejdsgiver kan afholde sådanne udgifter, uden du beskattes yderligere. Det er udgifter, der kan betegnes som ordinære driftsudgifter, f.eks. dine udgifter til benzin/diesel, forsikringer, vægtafgift, ejerafgift samt reparationer og vedligeholdelse, herunder kør-videre-produkter såsom olie, vask, sprinklervæske mv.

 

Udgifter som beskattes særskilt

Udgifter til garage, parkeringsafgifter, færgebilletter, biltog, motorvejs- og broafgifter samt indkøb af f.eks. skiboks, barnestol og lign. er ikke udgifter af driftsmæssig karakter og er derfor ikke indeholdt i den skattepligtige værdi. Hvis din arbejdsgiver afholder sådanne udgifter, er der tale om et skattepligtigt gode, som skal beskattes særskilt.

 

Firmabil en del af året

Hvis bilen kun er til rådighed for privat brug en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi med det antal måneder, hvor bilen ikke har været til rådighed. Èn måned skal i denne forbindelse forstås som en sammenhængende 30-dages periode og ikke en kalendermåned. Har bilen eksempelvis været til rådighed i perioden 1. januar - 20. juni og 10. august - 31. december, skal medarbejderen beskattes af 11/12 af årsværdien, idet den bilfri periode er på mere end 30 dage, men mindre end 60 dage.

 

Egenbetaling

Hvis du i indkomståret har betalt din arbejdsgiver - med beskattede midler - for at have din firmabil til rådighed, reduceres den skattepligtige værdi af fri bil for det pågældende år med et tilsvarende beløb. Det er uden betydning, om din egenbetaling sker ratevis over året eller som en samlet betaling én gang om året.

 

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display