Skat er for dårlig til at inddrive gæld

Revisorer retter skrap kritik af Skats arbejde med at få virksomheder og skatteborgere til at betale Skat.

GENERELT

Der rettes nu en skarp kritik af Skats indsats. Statsrevisorer mener ikke, at Skat er gode nok til at få fat i de enorme mængder penge, danskerne skylder Skat.

Efter Skat fik ansvaret for at indkræve pengene i november 2005, har de ifølge revisorerne ikke levet op til deres ansvar.

I udgangen af 2009 var den samlede sum af uopkrævede penge på 66,9 mia. kroner.

Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) er heller ikke selv tilfreds med, den enorme mængde penge ikke er inddraget. Han er derfor enig i revisorernes hovedkonklusioner.

“Jeg tager Rigsrevisionens beretning og Statsrevisorernes bemærkninger til Folketinget meget alvorligt,” skriver skatteministeren i sin redegørelse.

Han mener dog, at revisorerne har glemt at tage finanskrisens påvirkning med i deres overvejelser.

“Efter min vurdering undervurderer Rigsrevisionen betydningen af den effekt som den finansielle krise og heraf følgende aktuelle lavkonjunktur har på udviklingen i restancemassen. Krisen reducerer i betydeligt omfang muligheden for at inddrive restancer og forringer muligheden for at indhente det oparbejdede efterslæb,” skriver skatteminister Troels Lund Poulsen, og henviser her til at lavkonjunkturen er hovedfaktoren i problemet med at opkræve gælden.

Men ifølge revisorerne er der flere af de mål, som blev besluttet i Folketinget, Skat ikke har formået at leve op til.

Skatteministeren er dog uenig i kritikpunkter, der angår, at Skats aktivitetsniveauet er faldet, og det skulle være en af grundene til problemerne.

Han understreger, at der er igangsat en lang række initiativer i 2009, hvor effekten vil vise sig senere.

Tidligere var det kommunerne, Økonomistyrelsen, politiet og ToldSkat der indkrævede skattepenge, men ansvaret overgik til Skat i november 2005.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display