Skal jeg konvertere pensionen til en aldersopsparing?

GENERELT

Stil selv spørgsmål til eksperterne her.

SPØRGSMÅL:
Jeg har flere kapitalpensioner med et samlet indestående på næsten 2 millioner kroner. I hvilke situationer anbefaler I, at man benytter sig af muligheden for at omlægge kapitalpensioner til aldersopsparing inden udgangen af 2014 - og i hvilke situationer skal man afholde sig fra det? M.N., Bagsværd

SVAR:
Generelt anbefaler vi at omlægge kapitalpensioner til aldersopsparinger, for det giver god mening at spare differencen på afgiften på 2,7 procent. Normalt skal du betale 40 procent i afgift, når du får pengene ud fra din kapitalpension, men undtagelsesvist kan du i 2014 overføre dem til en aldersopsparing og slippe med 37,3 procent. På en aldersopsparing vil du fortsat nyde godt af den lave skat på pensionsafkast på blot 15,3 procent. Der kan dog være situationer, hvor det kræver en ekstra overvejelse, inden omlægning vælges:

  • Har du ønsker om, at din kapitalpension helt eller delvist skal udbetales som en løbende udbetaling - for eksempel livrente eller ratepension, som du siden kan omdanne din kapitalpension til - så skal du ikke omlægge til en aldersopsparing.
  • Din kapitalpension har en høj værdi, men for kapitalpensionsejere med et meget beskedent indestående skal det undersøges, om gebyret ved omlægningen overstiger afgiftsbesparelsen på 2,7 procent.
  • Har du en kapitalpension i et forsikringsselskab, kan der være særlige renteforhold og garantier, som gør det ufordelagtigt at omlægge til aldersopsparing, fordi eksempelvis gunstige rentegarantier ikke følger med over i aldersopsparingen. Kontakt dit forsikringsselskab og få deres vurdering.
  • Har du unoterede aktieandele i et tilknyttet værdipapirdepot, så kan afregningen af afgiften i nogle situationer betyde, at værdien af dine pensionsordninger falder under visse beløbsgrænser og medfører, at du enten skal afstå aktieandelene eller købe disse for dine frie midler. Rådet er her, at du bør kontakte din bank for nærmere rådgivning.

Hilsen Per Strøm (Pensionschef i Handelsbanken og ekstern underviser i pension)

 

Stil selv spørgsmål om pension til Per Strøm fra Handelsbanken her.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display