Skal jeg betale boafgift af møbler?

GENERELT

Stil selv spørgsmål til eksperterne her.

SPØRGSMÅL:
Min far er alvorligt syg, og jeg står ikke blot til at arve hans hus, men også møbler og andet inventar. Skal man betale boafgift af møbler, ure, malerier og andet inventar, og hvordan bliver det i så fald prissat? L.G., Greve Strand

SVAR:
I et dødsbo indgår samtlige aktiver og passiver, uanset i hvilken form de foreligger. Der er således ikke aktiver, som på grund af deres art er friholdt for at være et aktiv i boet og dermed er fritaget fra boafgift. Om der skal betales boafgift afhænger dels af, om aktiverne er større end passiverne og i hvilket omfang, dels af hvem der arver. Ægtefæller skal ikke betale boafgift. Hvis et aktiv sælges, giver værdien sig selv, den er nemlig handelsprisen. Hvis et aktiv skal udloddes til en arving, kender man ikke handelsværdien og må derfor have det vurderet af de, der kan dette, nemlig særligt sagkyndige vurderingsmænd. Eksempelvis værdien af en sjælden bil, en privat virksomhed og et vanskeligt omsætteligt hus? Det har interesse af hensyn til boafgiftens størrelse, men betyder jo også noget i forholdet mellem arvingerne. Den, der arver et dyrt maleri, skal jo have det mindre i øvrigt. Et maleri kan eksempelvis vurderes af et auktionshus og altid til værdien i handel og vandel, forudsat en sædvanlig handelsperiode gældende for den pågældende aktivtype.

Hilsen Erik Berg (Advokat (H), Bobestyrer. Berg Advokater)

 

Stil selv spørgsmål om Jura til Erik Berg fra Berg Advokater her.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display