Skal aktierne op eller ned nu?

Hvad vej vinden blæser på aktiemarkedet kommer Morten W. Langer med et par bud på her.

GENERELT

Siden sidst er risikobilledet ændret en lille smule. Udmeldinger fra flere i den amerikanske centralbanks pengepolitiske komite indikerer, at der er større sandsynlighed for en renteforhøjelse til juni, end markedet hidtil har antaget. En stribe ledende økonomiske indikatorer for USA’s økonomi har da også på det seneste vist betydelige styrketegn. Så det bliver faktisk ret spændende hvad FED-chef Yellen vælger at gøre: Vil hun af frygt for markedets reaktion igen fedtspille og udskyde renteforhøjelsen, selvom de fundamentale forhold er til det?

Det vil erodere den sidste rest af tillid til selvstændig ageren hos FED. Og det vil også rejse spørgsmålet om, hvorvidt FED overhovedet har en plan for at exitte de historisk lave renter – og igen slippe de naturlige markedskræfter løs. Vi forventer en kraftig reaktion fra markedet, uanset hvad, i nedadgående eller opadgående retning.

Indtil videre hælder vi fortsat til, at aktieboblen kan vokse sig meget større, og derfor har vi hængt os på aktier med en investeringsgrad på 100 %. Men lad os gentage: Vi er på ingen måde trygge ved situationen. Det er som at sidde oven på en bombe, hvor man ikke ved, hvor lang lunten er.

Vi har tidligere skrevet, at man indtil videre skal holde sig væk fra bankaktier. Årsagerne er mange: grundlæggende giver den svage danske økonomi ikke grundlag for at bankerne øger deres forretningsaktivitet. Og på grund af stor overskudslikviditet er kampen om de solide bankkunder meget hård, og rentemarginalerne presses fortsat.

Vi har tidligere beskrevet hvordan de tidligere monopollignende priser i realkreditten er ved at blive nedbrudt. Senest er det kommet frem, at BRFkredit og Totalkredit ved lånekonverteringer vil udlevere de bagvedliggende obligationer til låntagerne, så de kan undgå realkreditinstitutterne formelle og skjulte kursskæring, samt handelskurtager. Skønsmæssigt vil låntagere ved en lånekonvertering kunne spare halvdelen af de samlede låneomlægningsomkostninger, op mod 15.000-20.000 kr, ved omlægning af et lån på 2,5 mio. kr.

Samtidig kan opgøret med formidlingsprovisionerne på investeringsbeviser komme til at koste tre mia. kr. årligt. Og dette er kun de første faser af den disruption, som bankerne står over for. Endelig har Finanstilsynet senest skærpet tonen over for de banker, som udbetaler høje aktieudbytter – med henvisning til, at udbytter og aktietilbagekøb kan gå ud over bankernes evne til at øge udlånene, når der kommer gang i væksten. Umiddelbart virker bankernes udbyttepolitik uklog og et forivret ønske om at please aktionærerne. Samlet er der ingen grund til at vente overskudsvækst i bankerne. Tværtimod

Kun solide kursstigninger i udvalgte ”gode” aktiehistorier

Det er virkelig blevet tid til stock picking. De generelle kursstigninger på aktiemarkederne er for længst overstået. Nu trækkes markedet kun af udvalgte gode aktiehistorier. For den seneste uge var det et regnskab fra Rockwool, som var opmuntrende. En bekræftelse af de positive udsigter for Genmab. Et stærkt regnskab fra DFDS. En ny stor ordre til cBrain. Hertil kom fortsat fremgang i nogle få af de defensive papirer, som også fastholder god momentum blandt andet NNIT og Lundbeck. Bundlinjen er, at det er blevet langt vanskeligere at investere, fordi man ikke bare kan sprede sin kapital ud på mange aktier, og så håbe at det går godt. Der skal langt mere skarphed i udvælgelsen nu. 

Besynderlig kursstigning på 35 % i Brøndbyernes IF

Brøndby-aktien er den seneste uge steget 35 % under usædvanlig tynd handel. Største nettokøber har været Danske Bank med et nettokøb på ca. 150.000 kr. Det siger noget om, hvor lidt omsætning, der skal til for at flytte aktien. Vi ved, at Brøndby antageligt snart skal gennemføre en aktieemission for at styrke kapitalgrundlaget.

Vi har tidligere skønnet at nye aktier ville blive tegnet til 40-50 øre/aktie. Og hvis det holder stik er det også vigtigt, at markedskursen ligger en del højere, så nye aktionærer synes, at de gør et godt køb. Vi afventer fortsat udmeldinger fra Brøndby om en eventuel emission, og klarere meldinger om den fremtidige strategi.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display