Sikre obligationer med lav risiko

Sats på korte eller lange obligationer, og gerne med en løbetid, der matcher din investeringshorisont. Så er du ikke sårbar over for kursudsving.

GENERELT

Afkastet af de sikre obligationer ligger typisk i intervallet fra 2 til 5%. De såkaldte skibskreditobligationer er især værd at kigge nærmere på.

Lange obligationer

Forudsat at man holder sig fra de mere eksotiske af slagsen, er obligationer at betragte som noget af det mest sikre. Og obligationer kan godt være vejen frem til at sikre sig et lidt højere afkast end normalt uden at løbe den store risiko. Men det kræver omtanke, for man kan nemt komme til at vælge de forkerte. Det afhænger bl.a. af skatteforhold og tidshorisont.

Obligationer med lang tid til udløb giver ofte et højere afkast end obligationer med kort løbetid. Men risikoen er også større. Stiger den lange rente, vil kursen på obligationerne falde, og medmindre man holder dem til udløb (hvad de færreste gør) risikerer man derfor et stort kurstab, når man sælger dem igen. Et kurstab, der kan bevirke, at det samlede afkast bliver negativt.

Korte obligationer
Skal risikoen være lille, og er investeringshorisonten kort, må man derfor ty til korte obligationer (dvs. obligationer med kort løbetid). Her svinger kursen ikke nær så meget, da der er kort tid, til obligationen skal indfries.

Investerer man for frie midler, og er man højt beskattet, er det især obligationer med lav kuponrente, der er interessante. Obligationerne udstedes ofte til en kurs, der ligger pænt under kurs 100 (jo længere løbetid, jo lavere kurs). Ved udløb vil de blive indløst til kurs 100, og den kursgevinst, man opnår herved, vil være skattefri, hvis obligationen er blåstemplet. (dvs. overholder kravet til mindsterenten på udstedelsestidspunktet). Derved vil den effektive forrentning efter skat blive højere, end hvad renteniveauet ellers berettiger til.

Mindsterenten kan findes på Nationalbankens hjemmeside og ligger i første halvår af 2007 på 3,0 procent.

Selv om mindsterenten aktuelt ligger på 3,0 procent, er kursgevinsten på de populære 2-procent obligationer stadig skattefri. Reglen er blot, at obligationernes nominelle rente ikke må være lavere end mindsterenten på udstedelsestidspunktet.

Ud over Skibskreditfonden tilbyder også realkreditinstitutterne 2-procent obligationer, der har været benyttet til rentetilpasningslån for boligejerne.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display