Tackl rentestigninger i din privatøkonomi

Renterne er på vej op. Det påvirker din privatøkonomi – både negativt og positivt.

  Foto: Pixabay  

GENERELT

Både Danske Bank og Nykredit forventer, at især renterne på langtløbende obligationer kravler opad i løbet af 2018. I 2019 vil de korte renter stige. Der er dog ikke tale om markante stigninger, men alligevel nok til, at de fleste vil kunne mærke det.

Rentestigningerne vil påvirke både boligøkonomien, pension og investeringer. Især investeringer placeret i langtløbende obligationer vil blive ramt med kursfald tilfølge, idet obligationer med lang løbetid er mest følsomme over for renteændringer.

Skær af restgælden
Boligejere med rentetilpasningslån ville skulle vænne sig til højere renter eller vælge at omlægge til lån med fast rente for dermed at låse ydelsen fast.

Men faktisk er der en fordel for boligejere med fast rente, idet kursværdien af deres lån vil falde, hvis renten stiger. Den gevinst kan dog først inkasseres, hvis lånet omlægges til en højere kuponrente. Man bør generelt ikke omlægge/opkonvertere, før der mindst kan skære 10 procent af restgælden.

Vælg individuel investeringer
Man bør også lige tjekke sine pensionsinvesteringer og sikre sig, at der ikke er investeret i obligationer med lang løbetid. Du skal også være på vagt overfor rentefølsomme investeringer som ejendomme og alternative investeringer, som mange pensionsselskaber i deres jagt på afkast har investeret massivt i de senere år. Kan du vælge individuelle investeringer hos dit pensionsselskab via en link-ordning, så kan du vælge andre investeringer og dermed undvige de mest rentefølsomme investeringer.

Cykliske aktier vil klare sig
På investeringssiden vil aktierne alt andet lige blive negativt påvirket, da højere renter øger udgifterne for både borgere og virksomheder og dermed reducere borgernes forbrugsevne og virksomhedernes indtjening.

Dog vil bank- og forsikringsaktierne få gavn af det højere renteniveau.

Hvis rentestigninger følges ad med højere økonomisk aktivitet, vil aktier inden for de cykliske sektorer, som for eksempel teknologi, industri og cyklisk forbrug, profitere af den højere aktivitet.

  

Anbefalede artikler

Cxense Display