Så meget tjener de i kommunerne

Over en halv million ansatte i kommuner og regioner tjener i gennemsnit 27.142 fraregnet pension. Se de seneste løntal her.

GENERELT

Over en halv million danskere arbejder i de 98 kommuner og fem regioner.

Se her, hvad der står på de enkelte faggruppers lønsedler:

Akademikere, KL 35.326 kroner

Akademikere, Regioner 36.719 kroner

Arbejds-, vej- og gartnerformænd 32.881 kroner

Audiologiassistenter og -elever 24.419 kroner

Beredsk.pers. i basis-og mesterstill. 26.284 kroner

Beredskabspers. i chef/lederstillinger 28.743 kroner

Bibliotekarer (tj.mænd) incl. ledere 34.656 kroner

Bibliotekarer, ikke-faguddannede 20.260 kroner

Brandpersonale, deltidsbeskæftiget 4.761 kroner

Buschauffører m.v. 23.461 kroner

Bygningskonstruktører 32.493 kroner

Chefer, KL 58.420 kroner

Chefer, Regioner 64.065 kroner

Dagplejere 23.138 kroner

Driftsassistenter, Kbh . 24.150 kroner

Egu-elever, praktikaftale 6.807 kroner

Ejendomsfunktionærer mv. 25.292 kroner

Ergo- og fysioterapeuter 27.978 kroner

Erhvervsudd.serviceassistenter-og elever 21.936 kroner

Ernærings- og husholdningsøkonomer 28.205 kroner

Ernæringsassistentelever 13.388 kroner

Flyvepladspersonale 25.418 kroner

Forhandlingskartellets personale 33.368 kroner

Fotografer 26.413 kroner

Grafisk personale, KL 28.661 kroner

Grafisk Personale, Regioner 28.109 kroner

Handicapledsagere 19.763 kroner

Hjemmedagplejere 21.600 kroner

Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 27.520 kroner

Husassistenter 20.422 kroner

Håndværkere m.fl., KL 26.740 kroner

Håndværkere m.fl., Regioner 27.767 kroner

Ikke faglærte lønarb. ved rengøring m.v. 21.500 kroner

Journalister 35.607 kroner

Kantineledere/rengøringsledere/-chefer 28.071 kroner

Kedel- maskin- og motorpassere 32.436 kroner

Kommunallæger 59.284 kroner

Kontor- og It-personale, KL 27.233 kroner

Kontor- og It-personale, Regioner 27.405 kroner

Laboratorie- og miljøpersonale 30.082 kroner

Ledende Servicepersonale 32.001 kroner

Ledende værkst.pers. mv., klientværkst. 27.826 kroner

Ledere m.fl., undervisningsområdet 40.848 kroner

Ledere på Sundhedskartellets område 37.170 kroner

Ledere/mellemledere v. komm. ældreomsorg 31.956 kroner

Legepladspersonale 25.255 kroner

Lægesekretærer 25.216 kroner

Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 31.424 kroner

Lærere og pæd. ledere, Sankt Annæ gymn. 38.380 kroner

Lærere, specialunderv. f. børn og voksne 35.046 kroner

Maritimt personale 28.663 kroner

Medicinstud. i underordnet lægestilling 22.797 kroner

Miljøkontrollører i miljøkontrollen 25.930 kroner

Musikere m.fl., landsdelsorkestre 34.412 kroner

Musikskoleledere 37.766 kroner

Musikskolelærere 28.267 kroner

Neurofysiologiassistenter og -elever 24.631 kroner

Oldfrueassistenter 28.997 kroner

Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 21.581 kroner

Operationsteknikerelever 18.534 kroner

Overlæger, lægelige chefer m.v. 64.163 kroner

Overtandlæger/tandlæger, sygehuse m.v. 54.785 kroner

Personale v. komm. forsyningsvirks. mv. 34.315 kroner

Pgu-elever/Pau-elever 9.880 kroner

Piccoloer/piccoliner 11.782 kroner

Plejehjemsforstandere 42.525 kroner

Portører 25.307 kroner

Professionsbachelorer, teknisk område 38.164 kroner

Pæd. pers. og husholdn.led. døgninst. 27.804 kroner

Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 26.884 kroner

Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr. 30.198 kroner

Pæd. pers., særlige stillinger 27.277 kroner

Pædagogisk personale i dagplejeordninger 28.265 kroner

Pædagogisk uddannede ledere 34.874 kroner

Pædagogiske konsulenter 35.391 kroner

Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 20.815 kroner

Pædagogstuderende 9.014 kroner

Regions- og skolebetjente m.fl. 24.360 kroner

Rengøringsassistenter 20.892 kroner

Servicemedarb./-assistenter v. sygehuse 21.751 kroner

Social- og sundhedspersonale 21.975 kroner

Socialrådg./socialformidlere 29.792 kroner

Socialrådgivere 31.039 kroner

Specialarb./fagl.gartnere/brolæggere mv. 23.422 kroner

Speciallægekonsulenter 14.327 kroner

Syge- og sundhedspersonale, ikke ledende 27.290 kroner

Syge- og sundhedspersonale, ledere, KL 36.052 kroner

Syge- og sundhedsplejersker 29.248 kroner

Sygehusapotekere 69.147 kroner

Sygehuslæger (hon.løn) 56.237 kroner

Sygehusportører 23.294 kroner

Tandklinikassistenter 24.965 kroner

Tandlæger 43.643 kroner

Tandplejere 27.493 kroner

Teknisk Service 22.593 kroner

Tekniske designere m.fl., KL 28.110 kroner

Tekniske designere m.fl., Regioner 28.124 kroner

Tilsynsførende ass., forsorgshjem 22.379 kroner

Tolke 28.416 kroner

Trafikkontrollører/driftsassistenter 29.611 kroner

Underordnede læger (reservelæger) 39.640 kroner

Vagtcentralpersonale, regioner 24.451 kroner

Vejledere/undervisere indenfor besk.omr. 29.324 kroner

Økonomaer, ernæringsass.- og elever 22.787 kroner

Øvrige 25.155 kroner

I alt 564.563 ansatte (kommuner og regioner) 27.142 (gennemsnitsløn)

Kilde: Det Fælleskommunale Løndatakontor

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display