Risikerer jeg at hænge på min ægtefælles gæld?

Ugens spørgsmål til Penge & Privatøkonomis eksperter.

GENERELT

Stil selv spørgsmål til eksperterne her.

SPØRGSMÅL:
Min kone har gæld fra før vi mødte hinanden, blandt andet et stort studielån og et banklån på 250.000 kroner fra tab på en bolighandel. Kan jeg på nogen måde risikere at komme til at hænge på hendes gæld? Og kan jeg aktivt gøre noget for at undgå det? A.M.L., Odense

SVAR:
Svaret er nej. Ægtefæller hæfter ikke for hinandens gæld, uanset om den er opstået før eller under ægteskabet. Mange tror, at når der er formuefællesskab, så hæfter man også for hinandens gæld. Det gør man ikke.

Der er dog få undtagelser. Den væsentligste er, at der er en såkaldt subsidiær hæftelse for den anden ægtefælles skattegæld, hvis gælden er opstået i det år, ægteskabet blev indgået, eller senere - og såfremt man stadig er samlevende, når den aktualiseres. Det sker sjældent, og hvis det sker, er de fleste ægtefæller så opmærksomme på det, at de forinden ophæver samlivet. Det vil sige flytter hver til sit, og således reelt ophæver samlivet.

Men hvis den anden ægtefælle ikke fortæller om en sådan aktualiseret skattegæld, kan man komme til at hæfte for den.

Der er ikke hæftelse for gaveafgift, moms, eller manglende betaling af indeholdte A-skatter. At hæftelsen er subsidiær vil sige, at skatterne først forgæves skal være søgt inddrevet hos den ægtefælle, der skylder skatten.

Når mange ægtefæller har fælles gæld, skyldes det i øvrigt, at de begge har skrevet under på at ville hæfte fælles for gælden. Gode eksempler herpå er bank- og realkreditlån.

Hilsen Erik Berg (Advokat (H), Bobestyrer. Berg Advokater)

Mød Penge & Privatøkonomis eksperter og stil selv spørgsmål til dem her.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display