Parkeringsgrib stævnet af Forbrugerombudsmand

Nu skal bilister have chancen for faktisk at få deres bøde, inden de får en rykker i hovedet.

GENERELT

Den lille dyre seddel i forruden må ikke automatisk stige yderligere i pris uden advarsel. Det mener forbrugerombudsmand Henrik Øe.

Han har på baggrund af en højesteretsdom valgt at stævne parkeringsafgiftsopkrævningsselskabet Europark for ikke at efterleve præmisserne en højesteretsdom.

Europark tager pr. automatik 100 kroner i rykkergebyr, hvis man betaler sin parkeringsafgift for sent. Det gør de også, selvom den bøderamte bilist aldrig nogensinde har set noget girokort.

“Jeg er uforstående over for, at Europark ikke vil ændre sin opkrævningspraksis efter Højesterets dom. Dommen fastslår klart, at anbringelse af et girokort i vinduesviskeren ikke skaber sikkerhed for, at det er modtaget. Alligevel pålægger Europark alle et rykkergebyr på 100 kr. ved første påmindelsesbrev. Det er efter min mening i strid med god markedsføringsskik, idet selskabet ikke har sikkerhed for, at bilisten har modtaget girokortet og dermed har kendskab parkeringsafgiften, skriver forbrugerombudsmand Henrik Øe i en pressemeddelelse.

Europark selv har svaret Henrik Øe, at man vil frafalde rykkergebyret, hvis bilisten klager over aldrig at have fået en bøde. Men den form for omvendte bevisførelse falder ikke i god jord hos Forbrugerombudsmanden.

“Selskabet må efter min opfattelse ændre praksis, således at der først pålægges rykkergebyrer, hvis bilisten undlader at betale en opkrævning sendt til vedkommende. Det er vigtigt, at Europark på et ordentligt grundlag kan dokumentere, at bilisten har fået en opkrævning, inden der pålægges rykkergebyr for manglende betaling,” slår Henrik Øe fast.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display