Overset bankaktie handles med rabat

Forholdet mellem kurs og indre værdi viser, at Vestjysk Bank handles med en klækkelig rabat i forhold til sine to jyske konkurrenter.

GENERELT

Vestjysk Bank har med overtagelsen af Bonusbanken og fusionen med Ringkjøbing Bank forvandlet sig til en af de større banker i Danmark.

Målt på egenkapitalen ligger banken på en sjetteplads og er dermed en anelse større end konkurrenten, Ringkjøbing Landbobank, men dog kun halvt så stor som Spar Nord.

Omsætningen i aktien ligger på niveau med Spar Nord og Ringkjøbing Landbobank. Det betyder, at en mindre privat investor uden problemer kan købe og sælge en pæn portion aktier, uden at det påvirker kursen.

Alligevel handles Vestjysk Bank med en klækkelig rabat set i forhold til sine to jyske konkurrenter. Målt på kurs/indre værdi handles aktien således til 54 øre for hver krones værdi i selskabet, mens investorerne i Ringkjøbing Landbobank gladeligt betaler 1,45 kroner for en krone af bankens egenkapital.

Mest sammenlignelig er Spar Nord, der handles til 82 øre for hver krones værdi i selskabet.

Det åbne spørgsmål er nu, hvorfor markedet har prissat Vestjysk Bank med en rabat på 30-35 procent set i forhold til Spar Nord.

Uberettiget stor rabat
Selv om de seneste regnskaber fra de tre banker berettiger til en vis rabat på Vestjysk Bank, er der intet, som taler for en rabat på hele 30-35 procent.

Bankens spredning på udlån virker fornuftig, selv om eksponeringen inden for ejendomme og landbrug er lidt højere end hos Spar Nord.

Netop den kendsgerning forklarer også en relativ høj tabsprocent på mellem 1,0 og 1,5 procent. Solvensen er med 10,5 procent relativt beskeden set i forhold til Spar Nord og Ringkjøbing Landbobank.

På den positive side tæller imidlertid forventede synergieffekter fra fusion og opkøb, som gerne skulle bidrage med 75 millioner kroner til næste år.

Beløbet svarer stort set til overskuddet efter kursreguleringer i første halvår og er derfor ikke helt uvæsentligt.

Sammenlagt synes der at være flere elementer, der taler for en lavere kurs end Spar Nord, men spørgsmålet er stadig, om ikke markedet har fokuseret mere på de negative end på de positive elementer i prissætningen af Vestjysk Bank.

Holder den antagelse stik, burde der være basis for en nydelig performance i årene fremover, når banken får ryddet op i sine risikofyldte engagementer og integreret fusionspartneren Ringkøbing Bank i sit eksisterende it-system.

Jørgen Rasmussen har ikke aktier i Vestjysk Bank.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display