Obligationsskole 2009: Hemmeligheden ved en obligation

Obligationer ser ved første øjekast simple ud, men under overfladen er de uhyre komplicerede.

GENERELT

Kapitel 1. – Obligationens grundregler
Vi indleder vores nye, store obligationsskole med en grundig gennemgang af det rentebærende værdipapir.

- Hvorfor investere i obligationer?
- Du køber fremtidige betalinger.
- Handel og administration.
- Realkredittens historie.
- Høj sikkerhed.
- Obligationens grundbegreber.
- Obligationernes navne.
Hent Obligationsskolen kapitel 1.

Kapitel 2. – Prisfastsættelse af obligationer
- Beregning af obligationskursen.
- Effektiv rente.
- Direkte rente.
- Kursfølsomheden udtrykt ved varighed.
- Rentestruktur og dens betydning.
- Analyse af rentestruktur.
Hent Obligationsskolen kapitel 2.

Kapitel 3. – Skat og pleje af obligationer
- Mindsterente.
- Skat – frie midler.
- Skat – pensionsmidler.
- Pleje af porteføljen.
- Sammensætning af porteføljen.
- Geninvestering.
- Timing af køb.
- Vedhængende rente.
- Rentemaksobligationer.
Hent Obligationsskolen kapitel 3.

Kapitel 4. – Sådan udvælger du obligationer
- Udvælgelseskriterier.
- Betydningen af investeringshorisonten.
- Konverteringsrisiko.
- De løbende udtrækninger.
- Obligationsprofi l.
- Åbne/lukkede obligationer.
- Obligationer via investeringsforening.
Hent Obligationsskolen kapitel 4.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display