Nettoomsætningsaktiver

GENERELT

Omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser. Omsætningsaktiver er bl.a. varebeholdninger, værdipapirer, tilgodehavender og kontantbeholdning. Kortfristet gæld er fx kassekredit, gæld til leverandører, moms, kildeskat og feriepenge.

Tags

Cxense Display