Lukkede obligationer

Med lukkede obligationsserier kan du med en god kuponrente opnå et fornuftigt afkast.

GENERELT

Køb dig ind i lukkede obligationsserier, der giver pæne afkast. Det kan eksempelvis være realkreditobligationer med en kuponrente på 6, 7 eller 8%. Her kan du opnå et afkast på 6-7%, men vil få et kurstab, hvis obligationerne bliver konverteret.

Lukkede obligationsserier
Er man parat til at tage en lidt større chance i sin søgen efter et pænt afkast, bør man kigge lidt sultent på nogle af de lukkede realkreditobligationsserier. Der findes både 6%-, 7%- og sågar 8%-lån på obligationsmarkedet, og den effektive rente er ganske høj på disse obligationer, ofte i størrelsesordenen 6-7% før skat.

Kursen ligger imidlertid en pænt stykke over kurs 100, og da lånene er konverterbare, dvs. at de kan indløses til kurs 100, er der mulighed for et stort kurstab, hvis låntagerne ønsker at konvertere.

Eksempel: 6,19% i afkast
Lad os tage et konkret eksempel: 7%-obligationer fra Realkredit Danmark med udløb i 2029 har en effektiv rente før skat på 6,19 procent opgjort på kursen primo januar 2007, hvilket er særdeles højt i disse lavrentetider. Men da kursen står i 108,06, er der altså risiko for et pænt kurstab, hvis en stor del af obligationerne indfries til kurs 100, og du netop har betalt den høje kurs.

Risikoen er dog ikke overvældende stor. De boligejere, der ikke for længst har konverteret deres 7%- eller 8%-lån, er nemlig godt og grundigt uden for pædagogisk rækkevidde – eller også er restlånene så små, at det ikke kan betale sig at konvertere dem på grund af de omkostninger, der er forbundet med det.

Og det samme begynder at gøre sig gældende for 6%-obligationerne. Så når boligejerne med den slags lån ikke allerede har konverteret, er sandsynligheden for, at de gør det i fremtiden, heller ikke overvældende stor. Risikofrit er det bestemt ikke, men risiko/afkastforholdet er forholdsvist attraktivt.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display