Lagerprincippet

GENERELT

Metode til udregning af skat på kursgevinster og udbytte fx af rate- eller kapitalpensioner. Som udgangspunkt benyttes kurserne pr. 30. november, hvorefter forskellen mellem årets start- og slutkurser indregnes i den skattepligtige avance. Er aktien i skatteårets løb indkøbt efter 30. november, benyttes købsprisen som grundlag.

Derved sker der en løbende beskatning af dine kursgevinster uanset ejerperiode, og uanset om gevinsten er realiseret eller ej.

Tags

Cxense Display