Køb og hold

"Køb og hold" er en af de mest simple investeringsstrategier. Næsten uanset hvad der sker med aktiemarkedet, er hensigten at holde på din investering.

GENERELT

“Køb og hold” går ud på at købe aktier og beholde dem i rigtig lang tid. Du skal med andre ord ikke bruge tid på at læse kurslisterne i avisen, for næsten uanset hvad der sker med aktien eller markedet, skal du beholde aktien.

Køb og hold er med andre ord en meget passiv strategi, der egner sig godt til den mindre erfarne investor. En køb og hold-strategi vil normalt ikke kunne give dig et tårnhøjt afkast, men vil med tiden kunne give et solidt, positivt afkast.

Køb og hold egner sig særlig godt til investering i obligationer, hvor det er hensigten at beholde obligationerne, til de bliver trukket ud. Det giver dig et sikkert afkast i form af renter og vished for, at obligationen bliver indløst til kurs 100. Vælger du obligationer, der er udstedt som stående lån, er du desuden sikker på, at obligationerne ikke bliver indfriet før tid.

Også investeringer via investeringsforeninger kan med fordel gøres med en køb og hold-strategi. Kursen på investeringsbeviserne bør stige på lang sigt, hvis porteføljemanageren gør sit arbejde og køber og sælger aktierne på de rigtige tidspunkter. Eneste problem er, at investeringsforeninger skal investere alle deres penge – og altså ikke kan vælge at holde pengene som kontanter, når markedet er inde i en negativ trend, og der er store tab på aktier.

Sådan gør du
Hvis du har en lang tidshorisont og er ny på aktiemarkedet, går du sjældent galt i byen ved at satse på de store tunge aktier som Novo Nordisk, A.P. Møller-Mærsk og Danske Bank.

Sørg for at sikre dig en ordentlig spredning gennem indkøb af 8 – 10 aktier i forskellige brancher som fødevarer, medicin, bank, forsikring, industri, transport og rederidrift.

Er du lidt mere erfaren, kan du spæde porteføljen op med nogle af de mange midcap-aktier som eksempelvis Solar, Rockwool eller Auriga. Ideen med at supplere med de mellemstore aktier kan være et ønske om en anden risikoprofil eller muligheden for et højere afkast.

Hold dig som hovedregel væk fra de små og svært omsættelige aktier, hvor kursen kan svinge voldsomt inden for få dage. Under alle omstændigheder bør du ikke placere mere end 5 – 10 % af porteføljen i de små og usikre aktier.

Ved en passiv strategi har du lagt dig fast på en lang investeringsperiode, da du ikke sælger ud af tabsgivende aktier og derfor kun har et begrænset tidsrum at indhente et eventuelt tab senere. Regn derfor med, at du beholder aktierne i 5 – 10 år.

Der kan dog ske ting i markedet, som sætter en eller flere af aktierne i din portefølje under så voldsomt pres, at du kan føle dig presset til at sælge. Her er det så, at du skal gøre op med dig selv, om du tror på din langsigtede strategi og forventer, at selskabet nok skal hente det tabte ind igen og give et samlet positivt afkast? Eller om du hellere vil skifte aktien ud med en anden, du har mere tiltro til?

Det er svært at sige, hvad der er den rigtige løsning i det enkelte tilfælde, men hvis dit udgangspunkt er, at aktierne først skal sælges på et bestemt tidspunkt, og at du slet ikke vil bekymre dig om udviklingen undervejs, så hold fast i det. Især de store, solide selskaber vil som regel hente det tabte ind igen.

Vær endvidere opmærksom på, at jo flere aktier, du har fordelt din investering på, jo mindre rolle spiller en uheldig kursudvikling i en enkelt aktie. Samtidig risikerer du at sælge på et tidspunkt, hvor markedet har indregnet alt negativt i aktien og hvor kursen derfor er helt i bund.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display