Køb højrenteobligationer til spotpris (kort)

Investeringsforeningen BankInvest vurderer, at chancen for kursstigninger for højrenteobligationer det kommende år er større end risikoen for kursfald.

GENERELT

De seneste måneder har højrenteobligationer over det meste af verden gennemlevet dramatiske kursfald, der primært skyldes finanskrisen og ikke kun forværret økonomi i de udviklingslande, der udsteder obligationerne.

Investeringsforeningen BankInvest mener, at der er et godt potentiale for disse obligationer, når finanskrisen i løbet af 2009 driver over.

Deres vurdering er, at potentialet for kursstigninger det kommende år er større end risikoen for kursfald, hvorfor det for den moderat risikovillige investor nemt kan blive en god forretning.

Køb af højrenteobligationer gøres nemmest og billigst gennem en dansk investeringsforening.

Læs den fulde version af artiklen

Tags

Cxense Display