Kapitalindkomst

GENERELT

I kapitalindkomsten indgår bl.a. renteindtægter, kapitalafkast fra virksomhed, indtægter fra udlejning af bolig samt visse former for kursgevinster på obligationer. I kapitalindkomsten modregnes renteudgifter m.v. Når den samlede kapitalindkomst er højere end renteudgifter m.v., er kapitalindkomsten positiv. I kraft af rentefradraget har de fleste boligejere negativ kapitalindkomst, da renteudgifterne typisk overstiger renteindtægterne.

Kapitalindkomst beskattes som personlig indkomst – altså afhængig af din indtægt.

Tags

Cxense Display