Kan vi overdrage sommerhuset til børnene?

GENERELT

Stil selv spørgsmål til eksperterne her.

SPØRGSMÅL:
Vi er et ældre ægtepar, der ønsker at overdrage vores sommerhus i udlandet til vores børn og svigerbørn. De er alle interesserede, men mangler midler. Vi mener, at vi kan overdrage huset til dem på den måde, at vi opretter rentefrie gældsbeviser (med kort opsigelsesvarsel) på salgssummen til hver af børnene. Vi påregner at betale alle handelsomkostninger. På denne måde sker overdragelsen, uden at vi betaler afgift i Danmark. Er denne fremgangsmåde korrekt? S.I., Middelfart

SVAR:
Ja, det er bestemt en mulighed at gøre, som I skriver, denne model er ofte anvendt, og hvis sommerhuset er gældfrit, kan betalingen ske ved udstedelse af gældsbreve, som enten kan afdrages ordinært eller ved nedskrivninger med de gaver, man årligt kan give til børn og svigerbørn - i 2014 henholdvis 59.800 og 20.900 kroner. Den gæld, der stadig måtte være på gældsbrevene ved forældrenes eventuelle dødsfald, vil kunne være en del af arven. Dette aktiv i boet vil være afgiftspligtigt. Fordelen er, at gælden er blevet reduceret - og dermed arven og den heraf følgende boafgift.

Hilsen Erik Berg (Advokat (H), Bobestyrer. Berg Advokater)

Stil selv spørgsmål om Jura til Erik Berg fra Berg Advokater her.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display