Kan jeg også forsikre min erhvervsevne som selvstændig?

GENERELT

Stil selv spørgsmål til eksperterne her.

SPØRGSMÅL:
Jeg har opsagt mit job for at blive selvstændig. Men i min pensionsordning har jeg en tab af erhvervsevneforsikring, som jeg gerne vil beholde. Kan det lade sig gøre?
T.B., Herning

SVAR:
Jeg forstår dit spørgsmål sådan, at du har opsagt dit job som lønmodtager, og i de ansættelsesforhold havde du en firmapensionsordning, som indeholdt dækning ved nedsat erhvervsevne (invalidedækning). Når du udtræder af en fi rmapensionsordning, vil du i langt de fleste situationer få mulighed for at videreføre både din invalidedækning, dødsfaldsdækning og opsparingen til pensionstidspunktet mod fortsat at betale et givent beløb til den samlede pensionsordning.

Hvorvidt du kan bevare de nuværende dækningers størrelse, er et spørgsmål om firmapensionsudbyderens betingelser for at videreføre ordningen. Anmod derfor selskabet om et tilbud på at videreføre pensionsordningen i privat regi.

Den væsentligste årsag til at forsøge at videreføre ordningen er først og fremmest, at du ikke skal afgive nye helbredsoplysninger for at bevare din nuværende invalide-dækning, hvilket for mange kan være en stor udfordring. Netop kravet til helbredsoplysninger hænger sammen med, at du teknisk set forlader firmapensionsgruppen og overgår til en individuel pensionsordning.

På den individuelle ordning er der skærpede krav til afgivelse af helbredsoplysninger, og prisen for invalidedækningen bliver også individuel og fastlagt i forhold til din alder, dit køn og din nye beskæftigelse med mere. Disse forhold gør sjældent prisen for risikodækningen billigere, men vigtigst er som nævnt at kunne bevare dækningerne, så du fortsat er sikret, hvis du mister din erhvervsevne.

Hilsen Per Strøm (Pensionschef i Handelsbanken og ekstern underviser i pension)

Mød Penge & Privatøkonomis eksperter og stil selv spørgsmål til dem her.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display