Kan jeg købe sommerhus til min 10-årige søn?

GENERELT

Stil selv spørgsmål til eksperterne her.

SPØRGSMÅL:
Jeg overvejer at købe et sommerhus, som mine ekssvigerforældre har til salg. Der er noget affektion i det, da jeg selv har brugt det førhen, og min søn på 10 år (deres barnebarn) vil kunne have glæde af det i mange år også. Hvad kan anbefales i forhold til overtagelse? Jeg forventer, at de vil gå lidt ned i pris, men de skal have, hvad det er værd. Til gengæld kan vi måske handle uden om mægleren. Kan det eventuelt overdrages på en måde, hvor min søn ejer det, og jeg betaler? Jeg tænker også, at min søns far stadig skal kunne låne det, men det er der vel ikke noget i vejen for. M.L., Herning

SVAR:
Et barn, der er 10 år gammelt, er umyndig. At være umyndig er ment som en beskyttelse og har til formål at værne personer, der enten på grund af alder eller personlige forhold ikke formodes at kunne overse konsekvensen af retshandler, forstået som juridisk bindende påtagende forpligtelser. Umyndige personer kan kun disponere med en værge eller via en værge. At erhverve en fast ejendom involverer en række risici. Der skal betales forsikringer, ejendomsskatter, måske terminsydelser, omkostninger til drift og vedligeholdelse med mere. Denne type hensyn har medført, at umyndige nok kan erhverve fast ejendom, men værgens tilsagn er ikke tilstrækkeligt. Der kræves tillige Statsforvaltningens godkendelse. Dette gælder også, selv om de umyndige modtager ejendommen som arv eller gave. Statsforvaltningen er ganske forsigtig med at tillade umyndiges overtagelse af fast ejendom. Det skulle nødig være sådan, at en umyndig ved opnåelse af myndighedsalder måske allerede er forgældet på grund af værger og myndigheders handlinger på den tidligere umyndiges vegne. Statsforvaltningen træffer sin beslutning om eventuel tilladelse til erhvervelse af umyndiges køb af fast ejendom ud fra alder, personlige forhold, økonomi, men også ejendommens art og endelig prisen for denne. Normalt er det en forudsætning, at den umyndige selv har mulighed for at klare de forpligtelser der knytter sig til ejendommens drift af enhver art. Jeg betvivler stærkt, at Statsforvaltningen på det oplyste grundlag vil give tilladelse til din søns køb af det pågældende sommerhus.

Hilsen Erik Berg (Advokat (H), Bobestyrer. Berg Advokater)

Mød Penge & Privatøkonomis eksperter og stil selv spørgsmål til dem her.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display