Juridisk information

GENERELT

De informationer, du finder her på denne website har gennemgået en løbende gennemarbejdning og kontrol. På trods af disse forholdsregler kan vi dog ikke udelukke, at enkelte fejl sniger sig ind på siderne.

Penge.dk påtager sig intet ansvar for eventuelle gener eller tab, som læseren måtte lide ved at følge de anbefalinger eller indhold, der gives på penge.dk eller via penge.dk’s samarbejdspartnere. Indholdet er kun vejledende og kan ikke erstatte individuel rådgivning.

Eksterne links

Vi gør opmærksom på, at siten Penge.dk indeholder links til sider, som ikke drives af Bonnier Publications International AS, og som vi derfor ikke kan påtage os noget ansvar for indholdet af.

Ophavsret

Alle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til materiale og information på Penge.dk tilhører alene Bonnier Publications International AS – også indlæg eller spørgsmål stillet til siten. Privat brug af materialet er tilladt uden forudgående godkendelse – al anden brug af materialet kræver godkendelse af:

Penge & Privatøkonomi
Strandboulevarden 130
2100 København Ø
Tlf.: +45 39 17 20 00

Penge & Privatøkonomis aktiepolitik

Medarbejdere og freelancere tilknyttet Penge & Privatøkonomis redaktion må ikke tre uger før og tre uger efter den uge, hvori bladet udkommer, handle værdipapirer, der anbefales i artikler skrevet af medarbejdere og freelancejournalister i den konkrete udgave.

Når en medarbejder skriver om et selskab, han selv ejer aktier/værdipapirer i, informeres læserne om det i forbindelse med artiklen. Investeringer gennem kollektive pensionsordninger, puljeordninger, investeringsforeninger eller lignende, hvor foreninger eller organisationer investerer i forskellige værdipapirer på vegne af en række investorer, er undtaget fra disse regler.

Personlige oplysninger

Alle personoplysninger som afgives i forbindelse med et besøg på Penge.dk behandles fortroligt, og videregives ikke til andre uden den pågældendes samtykke. Bonnier Publications International AS har endvidere indført en række organisatoriske og tekniske forholdsregler, der skal sikre, at uvedkommende ikke får adgang til oplysningerne, f.eks. gennem hacking. Du kan som bruger af siten til enhver tid forlange at få oplyst hvilke oplysninger, der er registreret om dig og kræve, at oplysningerne slettes helt eller delvist.

Penge.dk’s medlemmer

Bonnier Publications International AS forbeholder sig ret til at anvende oplysninger af generel art (navn, køn, alder, interesser osv.) i forbindelse med vores markedsføring, herunder annoncering. Videregivelse i markedsføringsøjemed sker alene til andre selskaber inden for Bonnier-koncernen. Vi sender ikke uopfordrede e-mails med reklameindhold.

Cookies

På www.penge.dk benyttes såkaldte cookies for at gøre din oplevelse af siten så behagelig og effektiv som muligt. Cookies er små tekstfiler, der blandt andet sikrer, at du kan anvende vores interaktive værktøjer på Penge.dk.

Generelt

Bonnier Publications International AS er når som helst berettiget til ensidigt at ændre ovenstående betingelser, og vi råder dig derfor til at tjekke indholdet af betingelserne med jævne mellemrum.

Ovenstående betingelser er omfattet af dansk lov, og tvister i anledning heraf eller indholdet af Penge.dk kan alene indbringes for danske domstole.

Hilsen Penge.dk

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display