Hvordan sikrer jeg mine penge mod kreditorer?

GENERELT

Stil selv spørgsmål til eksperterne her.

SPØRGSMÅL:
Jeg overvejer at kaste mig ud i et lettere risikabelt forretningseventyr. Aktuelt har jeg opsparet godt 2 millioner kroner i frie midler, størstedelen placeret i aktier, resten på en bankkonto. Hvordan placerer jeg min formue, så eventuelle kreditorer ikke kan få adgang til dem, hvis forretningen ikke går som forventet? D.B., Aabenraa

SVAR:
Det er naturligvis vigtigt at overveje de risici, der er ved en investering, og sætte et mål for, hvad du maksimalt vil risikere. For at kunne opnå en sådan begrænsning må du lave en juridisk struktur, der adskiller de værdier, du vil risikere, fra de midler du ikke vil involvere i nogen form for risiko.

I Danmark som i andre
lande muliggør selskabsstrukturerne, at du kan begrænse dine risici til det, du har besluttet sig for at ville risikere.

For en mere målrettet besvarelse af spørgsmålet er det af betydning at vide, hvori investeringerne består. Er det værdipapirer, aktier og lignende, eller er det en produktions- eller handelsvirksomhed?

Selskaber med begrænset ansvar sikrer, at der ikke risikeres mere end indskudet. Selskaber med begrænset ansvar kan stiftes for 1 krone, hvis det er et iværksætterselskab, et ApS for 50.000 kroner eller et A/S for 500.000 kroner. Ved etablering af et selskab er der skabt vandtætte skotter til egne personlige værdier.

Problemet er blot, at du ved sådanne investeringer ofte skal bruge flere penge, end du selv har, og derfor må ud at låne, og for at kunne dette, kræves der ofte personlig kaution.

En særlig form for kreditorly er pensionsordninger, der er fritaget for kreditorforfølgning, med mindre de stammer fra indbetalinger, der klart står i misforhold til den almindelige økonomiske situation.

Hilsen Erik Berg (Advokat (H), Bobestyrer. Berg Advokater)

Stil selv spørgsmål om Jura til Erik Berg fra Berg Advokater her.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display