Hvor meget må jeg satse med min pensionsopsparing?

GENERELT

Stil selv spørgsmål til eksperterne her.

SPØRGSMÅL:
Hvor stor en andel af min pensionsopsparing tillader lovgivningen mig at sætte i en enkelt aktie eller et enkelt investeringsbevis? Aktuelt tror jeg meget på Afrika som investeringsregion og vil gerne placere så meget af min opsparing som muligt i aktier og investeringsafdelinger med fokus på Afrika. J.K., Dronninglund

SVAR:
Hovedreglen er, at du maksimalt må investere 20 procent af dine pensionsordningers samlede værdi i en enkelt aktie eller erhvervsobligation. Du må dog altid investere for 46.000 kroner i en enkeltaktie. Når værdien af pensionsordningerne opgøres, må eventuelle pensioner investeret i puljer ikke medregnes.

Der findes enkelte værdipapirer, hvor denne såkaldte 20 procent regel ikke gælder. Det handler om følgende: Børsnoterede obligationer, herunder indeksobligationer, skatkammerbeviser og statsgældsbeviser, erhvervsobligationer udstedt eller garanteret af den danske stat eller andre EU/EØS-lande. Investeringsforeningsandele udstedt af investeringsforeninger, specialforeninger og erhvervsudviklingsforeninger, der omfattes af lov om investeringsforeninger. På de nævnte undtagelser er der således ingen begrænsninger, og som du også er inde på, er det investeringsforeninger med fokus på den ønskede region, du skal lede efter.

Hilsen Per Strøm (Pensionschef i Handelsbanken og ekstern underviser i pension)

Mød Penge & Privatøkonomis eksperter og stil selv spørgsmål til dem her.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display