Hvem får pengene hvis arvingen er død?

Få svar fra Penge & Privatøkonomis eksperter.

GENERELT

Stil selv spørgsmål til eksperterne her.

SPØRGSMÅL:
Hvad sker der, hvis en person, der er indsat som arving i et testamente, afgår ved døden før vedkommende, der har oprettet testamentet? Går den pågældende arv videre til den begunstigedes eventuelle børn? L.G., Odense

SVAR:
Hvis det af et testamente fremgår, at en bestemt person skal arve et beløb, og vedkommende ikke overlever arveladeren, vil dennes arvinger som udgangspunkt ikke modtage beløb i stedet.

Der kan dog være tale om situationer, hvoraf det enten klart fremgår af testamentet eller på anden vis vil kunne indfortolkes i dette, at hensigten har været, at såfremt den testamentsbegunstigede er afgået ved døden før arvelader, da skal dennes børn, eller andre, arve.

Det har dog som udgangspunkt formodningen imod sig. Dør eksempelvis testator og testamentsbegunstigede kort tid efter hinanden, eksempelvis ved en trafikulykke, vil det i arveretslig henseende kunne være af betydning, om den ene kan siges at have overlevet den anden eller omvendt.

Hilsen Erik Berg (Advokat (H), Bobestyrer. Berg Advokater)

Mød Penge & Privatøkonomis eksperter og stil selv spørgsmål til dem her.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display