Hvad må du give familien i gave?

Det her skal du være opmærksom på, når du giver gaver inden for familieforhold.

GENERELT

Når du bliver inviteret til fødselsdag, bryllup eller lignende hos et familiemedlem kan du frit give gaver, uden at skulle tænke nærmere over, om gaven vil få skattemæssige konsekvenser for gavemodtageren. Hvis gaven er af en vis størrelse, eller hvis gaven ligger ud over en almindelig gave i den pågældende sammenhæng, vil gaven være enten afgiftspligtig eller indkomstskattepligtig for modtageren. Deloittes skatteeksperter Richardt Tabori Kraft og Jacob Østergaard giver dig her indblik i, hvad du skal være opmærksom på, når du giver gaver inden for familieforhold.

 

Hvad er en gave?

En gave defineres som en hel eller delvis vederlagsfri formuefordel, der gives som udslag af gavmildhed. En gave kan således være flere forskellige ting. En gave kan eksempelvis være et kontant beløb, en overdragelse af et formuegode til en lavere pris end handelsværdien, et arveforskud, gældseftergivelse osv.

 

Gaver der ikke udløser afgift eller indkomstskattepligt

Gaver du giver til fødselsdage, jul, bryllup eller lignende er ikke gaveafgiftspligtige eller indkomstskattepligtige, når gaven ikke overstiger det normale niveau for en lejlighedsgave.

 

Personer der er omfattet af gaveafgiftskredsen

Når du giver en gave til følgende personer, vil de være omfattet af reglerne om gaveafgiftspligt, hvis gaven overstiger 59.800 kr. i 2014:

  • Børn, stedbørn og børnebørn
  • Dit barn eller stedbarns ægtefælle
  • Afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle
  • Forældre
  • Personer der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste to år før modtagelsen af gaven
  • Plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt, inden plejebarnets fyldte 15. år
  • Stedforældre og bedsteforældre

 

For gaver til dine børns eller stedbørns ægtefæller er beløbsgrænsen 20.900 kr. i 2014.

 

Gaveafgiften er i øjeblikket på 15% af gavens værdi. Bemærk at for gaver til stedforældre og bedsteforældre gælder den høje beløbsgrænse på 59.800 kr., men afgiften for beløb herudover er 36,25%.

 

Gaver fra begge forældre - dobbelt bundfradrag

Hvis du og din ægtefælle ønsker at give jeres barn en gave inden for det afgiftspligtige beløb, bliver I anset for to selvstændige givere. I kan således hver give jeres barn en gave på 59.800 kr. (2014 niveau), uden at jeres barn skal betale gaveafgift af beløbet.

 

Gaver der udløser indkomstskattepligt

Hvis du giver en gave til personer uden for gaveafgiftskredsen, vil gaven være indkomstskattepligtig, medmindre der er tale om en sædvanlig lejlighedsgave. Her gælder der ikke nogen bundgrænse. Skattepligten indtræder således, hvis du eksempelvis giver en gave til en af dine søskende. Hvis du giver din mor eller far en gave på det pågældende beløb, skal der ikke betales indkomstskat eller afgiftspligt af gaven. Efterfølgende vil dine forældre kunne give gaven videre til dine søskende uden afgiftspligt.

 

Gaver mellem ægtefæller

Hvis du giver en gave til din ægtefælle er den ikke afgifts- eller indkomstskattepligtig. Der gælder ingen beløbsgrænse. Hvis I er skilt eller separeret skal I dog være opmærksomme på, at der skal betales indkomstskat af gaven, medmindre der er tale om en sædvanlig lejlighedsgave.

 

Gaver fra udlandet

Har du modtaget en gave fra din nærmeste familie, som bor i udlandet, er reglerne de samme, som hvis din familie havde boet i Danmark. Hvis både du og din nærmeste familie bor i udlandet, og du modtager en gave, skal der kun betales gaveafgift til Danmark, hvis gaven er fast ejendom, tilbehør til fast ejendom eller formue tilknyttet til fast driftssted, der er beliggende i Danmark.

 

Særligt om forældrekøb med gaveelement

Du køber en bolig og forærer boligen til barnet

I dette tilfælde vil dit barn skulle betale en gaveafgift på 15%. Værdien på boligen opgøres til den seneste offentlige ejendomsvurdering. Det er muligt at fravige den seneste offentlige ejendomsvurdering med 15% i dit barns favør, og endvidere kan du fratrække det årlige afgiftspligtige beløb, inden gaveafgiften beregnes.

 

Du låner barnet pengene

Når du låner pengene til dit barn til et boligkøb, skal der ikke betales gaveafgift. Lånet kan ydes rente- og afdragsfrit uden skattemæssige konsekvenser. Dette kræver dog, at lånet er på anfordringsvilkår. Et lån på anfordringsvilkår er et lån, hvor der ikke aftales en bestemt afdragsperiode, men hvor långiveren kan kræve lånet tilbagebetalt med øjeblikkeligt varsel, dvs. på anfordring.

 

En forudsætning for at skattemyndighederne anerkender, at der er indgået en låneaftale mellem forældre og et barn er, at der er tale om et reelt lån - og ikke en gave, der er iklædt sig formen af et lån. Hvis din datter eller søn eksempelvis låner 500.000 kr. af dig til brug for finansiering af et boligkøb, vil SKAT ikke anerkende lånet, hvis gælden hvert år nedskrives ved, at du eftergiver 50.000 kr., som er indenfor grænsen for, hvad du årligt må give dine børn i gave uden afgiftspligt. I dette tilfælde vil lånet dermed være tilbagebetalt på 10 år, uden at barnet reelt har afdraget på lånet. Der er i sådanne situationer risiko for, at skattevæsenet vil betragte hele lånet som en gave på 500.000 kr., som er gaveafgiftspligtig for barnet, og som dermed skal beskattes med 15% af lånets værdi (med fradrag af ét års bundfradrag?).

 

Hvordan betaler du gaveafgift?

Når du giver en gave, der medfører gaveafgift eller indkomstskattepligt for modtageren, skal du foretage en gaveanmeldelse til SKAT. Gaveanmeldelsen skal indgives senest 1. maj året efter gaveoverdragelsen. Gaveafgiften skal betales sammen med gaveanmeldelsen, og du skal selv beregne gaveafgiften. Gaveafgift som gavegiver betaler for gavemodtageren, er afgiftsfri for gavemodtager.

 

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display