Guide: Sådan forbereder du MUS-samtalen

Den vellykkede MUS-samtale kræver god forberedelse - tjek guiden fra organisationen Lederne.

GENERELT

1. I tråd med strategien
Inden du gennemfører MUS med din medarbejder, bør du vide, hvilke forventninger den øverste ledelse har til MUS som ledelsesværktøj, og hvilke eventuelle faste skabeloner, der er til rådighed fra din HR-afdeling. Det er også en god idé at orientere sig i de strategi- og udviklingsplaner, der har betydning for din afdeling. Hvilke informationer om afdelingens eller virksomhedens fremtid er vigtige at formidle? Og endelig skal du gøre dig klart, hvad du ønsker at opnå med samtalen.

2. Fokus på medarbejderen
Herefter kan du begynde at forberede dig på at møde den enkelte medarbejder. Hvilke opgaver og ansvarsområder sidder vedkommende med? Hvordan oplever du medarbejderens motivation, og hvordan har arbejdsindsatsen været? Passer medarbejderens opgaver med vedkommendes kompetencer? Hvilke forventninger har du til medarbejderen fremadrettet? Kender du til private forhold hos medarbejderen, som har betydning for jobbet? Er de nuværende jobvilkår de bedste for medarbejderen? Et godt udgangspunkt i forberedelsen er, at du tænker positivt og fremadrettet, også selvom medarbejderen ikke fuldt ud lever op til dine forventninger.

3. Kig på dig selv
I din forberedelse kan du også vende blikket mod dig selv som leder. Er der noget i din ledelsesstil, du kan eller skal gøre anderledes fremadrettet i din ledelse af medarbejderen?

4. Få styr på det praktiske
Endelig skal du have alt det praktiske på plads. Aftal et mødetidspunkt med medarbejderen i god tid, minimum to uger før, så hun har god tid til at forberede sig og overveje, hvilke emner, hun ønsker at drøfte med dig. Sørg for et lokale, hvor I kan sidde uforstyrret. Sørg også for kaffe, vand osv. Hvor meget tid ønsker du at afsætte til samtalen, og ved medarbejderen det? Skal der skrives referat eller laves aftaler om opfølgning på samtalen?

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display