Godt nyt: Færre må gå fra hus og hjem

Antallet af tvangsauktioner faldt en smule fra juni til juli, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

GENERELT

Lidt færre måtte se deres hus ryge på tvangsauktion, end det var tilfældet måneden før. Korrigeret for normale sæsonudsving blev der registreret 443 tvangsauktioner mod 451 i juni, oplyser Danmarks Statistik.

Det seneste halvår er det sæsonkorrigerede antal tvangsauktioner svinget mellem 397 og 486 med et gennemsnit på 443.

Direktør i Realkreditrådet Ane Arnth Jensen kalder faldet positivt, men opfordrer til varsomhed med at konkludere ud fra en enkelt måneds tal. Hun peger på lav ledighed og lave realkreditrenter som mulige forklaringer.

- Det er dog værd at bemærke, at antallet trods den økonomiske krise har været forholdsvis stabilt de seneste to år – endda på et niveau, som er lavt i historisk perspektiv, siger hun.

Siden man begyndte at lave statistik i 1979, er 2006 året med det laveste gennemsnit på 103 om måneden. Det højeste antal tvangsauktioner bød 1990 på med gennemsnitligt 1695 om måneden.

I BRFkredit siger seniorøkonom Mikkel Høegh, at det svagt dalende tal ligger godt i tråd med billedet af boligmarkedet.

- Renterne er lave, hvorfor flere kan klare terminen selv ved tabt indkomst. Der er generelt en stigning i antallet af frie handler, hvorfor det er blevet nemmere at sælge boligen frivilligt, hvis man er kommet i økonomiske problemer, siger han.

Mikkel Høegh forventer, at antallet af tvangsauktioner på længere sigt stabiliserer sig på nuværende niveau.

- Det hænger sammen med, at dansk økonomi fortsat er sløj, hvorfor vi da også ser stigende ledighed, siger seniorøkonomen, som finder det alvorligt, at Sydeuropas gældskrise bider sig mere og mere fast.

I Danske Bank forudser økonom Jens Nærvig Pedersen ligeledes, at antallet af tvangssolgte ejendomme stabiliserer sig på niveauet for de seneste to-tre år.

- Tvangsauktionerne er i øjeblikket en reaktion på den generelle svage udvikling i dansk økonomi, siger han.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display