Gennemsnitsmetoden

GENERELT

Ved beregning af skatten på aktieavancer skal aktiers anskaffelsessum opgøres efter gennemsnitsmetoden. Her beregnes den gennemsnitlige anskaffelseskurs ved, at købsprisen for alle aktier i det samme selskab divideres med antallet af aktier. Derefter beregnes avancen ved at trække gennemsnitskursen fra salgskursen (handelsomkostninger skal også fratrækkes). Dette har blandt andet betydning, hvis man køber aktier i det samme selskab over flere omgange.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display