Fritidshusforsikring

Når sommerhuset og dets indbo skal forsikres, kan det klares med en enkelt forsikring: Fritidshusforsikringen, der kombinerer villaforsikringen med familieforsikringen.

GENERELT

Det er muligt at opbygge sin forsikring efter behov. Alle bygninger på grunden er omfattet af fritidshusforsikringen. Som udgangspunkt omfatter den følgende moduler:

* En bygningsbrandforsikring, som dækker skader, der opstår på grund af brand, lynnedslag, kortslutning, eksplosion og lignende.

* En indboforsikring, der omfatter en brandforsikring, som dækker skader opstået på samme måde som bygningsbrandforsikringen.

* En hus- og grundejerforsikring, der dækker stormskader, snetryksskader, tyveri- og hærværk, udstrømning af vand, brud på glas og sanitet samt en række andre skader.

* En tyveriforsikring, der dækker skader som følge af indbrudstyveri, simpelt tyveri, ran og røveri samt hærværk.

* En vandskadeforsikring, der dækker skader som følge af udstrømning af væsker, storm og oversvømmelse.

* En ansvarsforsikring, der dækker, hvis du som husejer er skyld i, at andre personer eller deres ting lider skade som følge af din forglemmelse eller uforsigtighed.

* En retshjælpsforsikring, der i visse tilfælde betaler dine omkostninger, hvis du bliver part i en sag fx om ombygning af dit sommerhus eller mangler ved andet arbejde udført på dit sommerhus.

Du kan vælge en række tillægsforsikringer som stikledningsforsikring, rørskadeforsikring samt insekt, svamp- og rådforsikring

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display