Familieforsikring

Familieforsikringen hedder også basisforsikring, indboforsikring, husstandsforsikring, boligforsikring og hjemforsikring.

GENERELT

‘Side 1: Familieforsikring’

Familieforsikringen omfatter alle de medlemmer af familien, der er tilmeldt samme folkeregisteradresse som forsikringstageren. Det gælder også udeboende børn under 21 år, hvis de bor alene.

 

Grundlæggende dækker familieforsikringen følgende tre områder i alle selskaber: En indboforsikring, som dækker, hvis husstandens private ejendele bliver stjålet, ramt af vandskade, brænder eller bliver ødelagt ved hærværk. Indbo defineres som de ejendele, der normalt findes i et privat hjem: Møbler, tøj, tv, video, musikanlæg, computer, porcelæn, sportsudstyr, smykker, penge, værktøj, instrumenter, kamera, cykler, briller m.v.

 

En ansvarsforsikring, der dækker, hvis du eller et familiemedlem i husstanden uagtsomt er skyld i en skade på andres ting eller andre personer. Fx hvis du sætter dig på et par briller, så de knækker, eller hvis din søn kører ind i en anden cyklist, som får ødelagt sin cykel og sit tøj.

 

En retshjælpsforsikring, der i visse tilfælde betaler sagsomkostninger ved private retssager. Har du behov for retshjælp til en privat retssag, er det normalt din advokat, der retter henvendelse til forsikringsselskabet. Hvilke sager, du kan få hjælp til, kan du enten læse af forsikringsselskabets betingelser eller få oplyst ved personlig henvendelse.

 

En række sager dækkes generelt ikke af familieforsikringen: Tvister vedrørende dit erhverv, skattesager og ægteskabssager, hvilket også omfatter sager om forældremyndighed og samværsret. Sager om bodeling ved separation og skilsmisse. Tvister ved dødsbobehandling og arv.

 

Straffesager. Inkassosager mod dig, når der ikke er tvivl om, at det er dig, der skylder beløbet og beløbets størrelse. Private injuriesager – medmindre du får fuldt medhold i alle påstande. Har du fået helt eller delvist medhold i byretten, dækker forsikringen dog omkostninger i landsret og højesteret.

 

Selskaberne kan benytte forskellige opgørelsesmetoder. Derfor er det vigtigt, at du undersøger, hvordan du får erstatning, inden du tegner forsikringen. Nogle selskaber erstatter stjålne eller ødelagte ting med prisen for en tilsvarende ny ting. Altså nyprisen. Andre gange trækker selskabet et beløb fra erstatningen, som skønsmæssigt svarer til slitagen eller alderen. En gammel pc kan fx ikke veksles til en spritny.

 

Meningen med erstatningen er, at du ikke skal stilles ringere, men altså heller ikke bedre i forhold til den ting, du har mistet. Selskaberne kan også forbeholde sig ret til at erstatte den stjålne eller ødelagte ting med tilsvarende brugte ting, hvilket nok vil komme bag på de fleste.

 

Hvis du tegner en basisforsikring, er betingelserne og dækningen ens i alle selskaber. Basisforsikringen er blevet til efter en fælles aftale mellem Forbrugerrådet og forsikringsbranchen.

 

Dækning

 

Der er flere forhold, du skal være opmærksom på, inden du tegner din forsikring. Det er fx vigtigt, at du har den rette forsikringssum. Hvis dit indbo er 800.000 kroner værd, men du kun forsikrer det for 400.000 kroner, så får du kun det halve i erstatning, hvis eksempelvis din computer går i stykker eller bliver stjålet.

 

Når du skal vurdere prisen i forhold til det, forsikringen tilbyder, er det især dækningsforholdene, du skal være opmærksom på. Normalt er der en begrænset dækning af penge og særlige, private værdigenstande som fx smykker og frimærkesamlinger. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, om dækningen er tilstrækkelig. Hvis du bor til leje, bør du undersøge, om det er dig, der skal forsikre glas, kummer og hårde hvidevarer.

‘Side 2: Familieforsikring’

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display