Få fradrag for dine renteudgifter

Reglerne om fradrag på lån kan være forvirrende. Deloittes skatteeksperter Richardt Tabori Kraft og Jacob Østergaard giver dig her overblik over, hvad du skal gøre for at få de fradrag, du har ret til.

GENERELT

Hvornår er der tale om en rente?
Har du optaget et lån i din bank, realkreditinstitut eller hos et familiemedlem, kan du som udgangspunkt fradrage renteudgifterne på din årsopgørelse. Ud over egentlige renteudgifter vil du også have mulighed for at fradrage visse udgifter til provisioner, garantier mv.

Renten på lånet skal være fastsat for den renteperiode, som den vedrører. Det vil sige inden låneperioden går i gang. Hvis renten først bliver fastsat efter begyndelsen af den låneperiode, den vedrører, er der ikke tale om en rente men derimod om kurstab.

Rente på realkreditlån
Hvis du har lån via et realkreditinstitut kan du få fradrag for dine renteudgifter. SKAT medtager automatisk renteudgifterne på din årsopgørelse for det pågældende år. Omlægger du et lån eller indfrier lånet i dit realkreditinstitut, er det en god idé at tjekke årsopgørelsen, da der kan være såkaldte differencerenter i forbindelse med omlægningen, som ikke er indberettet til SKAT. Er det et flekslån, du har, bør du tjekke din forskudsopgørelse løbende, da størrelsen på renteudgifterne ændrer sig ved refinansiering. Hvis du betaler dine renteudgifter for sent, bliver du pålagt morarenter på dit realkreditlån. Disse renter kan du også fradrage.

Rentefordeling mellem ægtefæller
Har du og din ægtefælle i fællesskab købt et hus, kan I hver fradrage halvdelen af renterne. Hvis I bliver separeret eller skilt, er det dog kun den af jer, der hæfter for gælden, der kan fradrage renteudgifterne. Kreditforeningen skal acceptere debitorskifte. Det vil sige, at kreditforeningen skal godkende ændringer i, hvem der skylder på lånet.

Lån i familieforhold
Hvis du låner penge af din familie, har du som udgangspunkt fradrag for renterne som ved alle andre typer af lån. Du bør dog være opmærksom på, at du ikke har ubegrænset adgang til fradrag for renter inden for familieforhold. Du kan for eksempel ikke fradrage renteudgifter, hvis du giver dit barn en pengegave og efterfølgende inden for samme indkomstår låner det samme beløb af dit barn.

Hvis du har optaget et lån hos et familiemedlem som berettiger til rentefradrag, har långiveren ikke pligt til at indberette renteudgifterne til SKAT. Her er det vigtigt, at du selv husker at indberette renteudgifterne. Når du taster renteudgifterne på din årsopgørelse i TastSelv, skal du huske også at give oplysninger om den person, der har givet dig lånet.

Hvornår kan du fradrage renten?
Du kan tage fradrag for din renteudgift i det indkomstår, hvor du skal betale renten. Hvis du inden rentens forfaldsdag har fået henstand med betalingen, det vil sige har fået lov af banken til at betale renten senere, bliver forfaldstidspunktet udskudt. Og dermed kan du først få fradrag af renten i det år, hvor du faktisk betaler den.

Garantiprovision
Skal du konvertere dit boliglån, vil du ofte i den forbindelse betale et beløb til banken. Det er den såkaldte garantiprovision. Ved at betale en garantiprovision, garanterer pengeinstituttet dig, at dit nye lån får samme prioritetsstilling som det indfriede lån. Du kan fradrage provisionen for bankgarantien, hvis der er tale om en løbende provision. Bankgarantien kan du derimod ikke fradrage, hvis det er en engangsprovision, og lånets løbetid er på to år eller mere.

Da hverken bank eller realkreditinstitutter har pligt til at indberette garantiprovisionen til SKAT, skal du selv indberette oplysningerne for at få fradrag for garantiprovisionen. Du kan tjekke din årsopgørelse Rubrik 44, for at se, om beløbet er indberettet. Er det ikke tilfældet, skal du angive det som et negativt beløb i rubrik 39.

Stiftelsesprovision
Hvis du i forbindelse med stiftelse af et lån, eksempelvis en kassekredit, et billån etc., betaler en stiftelsesprovision, kan du kun fradrage stiftelsesprovisionen, hvis aftalen har en løbetid på mindre end to år. Det har ingen betydning for din ret til fradrag, at låneaftalen efterfølgende forlænges. Det, der er afgørende, er, at den oprindelige aftale er mindre end to år. Hvis du og din bank derimod har aftalt en lånetid på fem år, og du indfrier lånet på kassekreditten inden for to år, har du alligevel ikke mulighed for at fradrage stiftelsesprovisionen.


Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display