Er DONG-aktier et godt køb for dig?

Energiganten DONG er på vej mod Fondsbørsen og det kan muligvis blive en god investering for dig og andre private investorer.

GENERELT

Der er gode muligheder for, at DONG-aktien kommer fint fra start og stiger med så meget som otte til 12 pct. på første børsdag, der er sat til at blive den 9. juni.

Men intet er stensikkert på forhånd og både en kort og langsigtet investering i DONG-aktier bør derfor ske ud fra din egen lyst til at løbe en risiko, og hvad du i øvrigt har investeret i i forvejen.

Det er investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet, der kommer med denne vurdering.

Han venter, at DONG bliver overtegnet ganske betydeligt, og sandsynligvis vil mindre private investorer, der byder for mindre end tre millioner kr., få 15 pct. af de udbudte aktier, sådan som det også er sket ved flere tidligere børsnoteringer af nye selskaber.

Det er et sted mellem 15,1 og 17,4 pct. af aktierne i DONG, der sættes til salg til en kurs mellem 200 og 255 kroner.

DONG har en markedsværdi omkring 100 mia., og det svarer derfor til, at der skal sælges aktier for 15,1 til 17,4 mia. kr.

Får de private 15 pct. af dette aktiesalg, som før set ved børsnoteringer, vil det løbe op i højst 2,61 mia. kr.

Tegningsperioden er mellem 26. maj og 8. juni, men sidste frit for at afgive bud på aktien er allerede torsdag den 2. juni de fleste steder.

Mindste tegning er ti aktier, og det er praksis, at der ikke betales kurtage ved køb.

DONG tildeler i stedet de banker, som sælger aktierne, et engangshonorar i form af en procentsats af det beløb, som de sælger aktier for.

?Selv om DONG får en meget høj markedsværdi, vil aktien blive ekstremt eftertragtet og overtegnet. Globale fonde med en grøn profil vil købe ind i DONG næsten uanset prisen. DONG er måske verdens grønneste forsyningsselskab, og det tiltrække globale investorer,? siger Per Hansen.

Sidst da et meget populært aktieselskab blev børsnoteret, fik de private investorer kun ganske få aktier.

Det var NNIT, som blev overtegnet så meget, at 60.000 private investorer kun fik tildelt 24 aktier hver især. Det svarede til en kursværdi på bare 3.000 kr., eftersom aktien blev afregnet til kurs 125.

Det skabte en del vrede og kritik, at private investorer blev spist af med så små og få aktieposter. 

Den første dag på børsen steg NNIT dog pænt til omkring 165, så de små investorer kunne ved salg samme dag trække en gevinst i land på omkring 960 kr. ? før handelsomkostninger.

Siden er NNIT steget ganske betydeligt i kurs og er nu oppe omkring 235 ? hele 88 pct. over afregningskursen på 125.

Skal de ventede op til 2,61 mia. kr. af DONG-aktierne, som ventes at tilfalde de mindre private investorer, fordeles på 60.000 aktionærer, som tilfældet var med NNIT, svarer det til, at der bliver aktier for 43.500 kr. til hver.

Det er betydeligt mere end de kun 3.000 kr. de private fik aktier for i NNIT, men det var også et meget mindre selskab, som samlet set ?kun? solgte aktier for lidt over 3 mia. kr.

DONG Energy er et af Europas hurtigst voksende energiselskaber, og er globalt førende inden for havvind. De har opført 22 havmølleparker og har en markedsandel på 26 pct. af de havvindmøller, der er i drift på globalt plan.

DONG er tre gange større end RWE, Wattenfall og Iberdrola som er de næstfølgende selskaber inden for havvind.

Distribution og ?customer solutions? er det stabiliserende element i DONG og dækker over kraftværker og salg til private og virksomhedskunder.

Vækst og indtjening er vigtige for DONG Energys udvikling. På koncernniveau er det målsætningen at opnå et afkast af den kapital der kræves for at drive DONG på 12 til 14 pct. fordelt med 13 til 15 pct. for vind og 9 til 11 pct. for distribution og kundeløsninger.

Olie og gas er en forretning som der ikke investeres nævneværdigt i - kun 5 til 10 pct. af de budgetterede investeringer frem mod 2020. Fremadrettet lægges der op til, at olie og gas ikke skal være en del af det fremtidige DONG.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display