Eksperternes bud på den stærke portefølje

Læs, hvordan du sammensætter porteføljen som den mest hyppige investortype.

  Foto: istockphoto.com  

GENERELT

Har du investeret penge i aktier, obligationer eller investeringsbeviser, er de seneste måneders voldsomme markedsuro næppe gået ubemærket hen.
Men hvordan skal man håndtere det som investor? Hvor mange aktier skal man have i porteføljen for tiden, skal man have obligationer, og i så fald hvilke, og hvad med de såkaldte alternative investeringer?

Eller mere overordnet: Hvordan skal porteføljen se ud lige nu?

Hos Danske Invest sidder en række porteføljerådgivere og sammensætter deres bud på de mest optimale investeringsporteføljer. To af dem er chefporteføljerådgiver Jens Moos og seniorporteføljerådgiver Søren Blem-Brynov, og de løfter her sløret for, hvordan de gennem pasningsløsningen Danske Porteføljepleje Funds Extra sammensætter porteføljen til den mest almindelige investeringskunde i Danske Bank – nemlig kunder, der har en relativt lang tidshorisont på 7-15 år og ønsker middel risiko.

Overgjort nervøsitet

Porteføljerne i Danske Porteføljepleje Funds Extra er for kunder i private banking-segmentet, og helt konkret ligger den pågældende portefølje lige nu med en andel af aktier på 41 pct. – heraf 7,5 pct. i danske aktier og resten i udenlandske aktier.

Derudover lyder porteføljen på 25 pct. i danske obligationer, 17 pct. i udenlandske obligationer og 17 pct. i de såkaldte alternative investeringer som eksempelvis hedgefunde.

Jens Moos og Søren Blem-Brynov har mulighed for at øge andelen af aktier med helt op til 60 pct. Aktieandelen skruer de op og ned på alt efter markedsudviklingen. Og ifølge de to porteføljerådgivere er svaret på de seneste måneders aktieuro ikke at sænke sin eksponering mod aktier – tværtimod.

”Vi mener, at den nervøsitet, der har hersket den seneste tid, er overgjort, og vi mener derfor, at det er en god idé at skrue op for eksponeringen mod aktier, da vi forventer, at vi vil se aktiestigninger,” lyder det fra Jens Moos.

Mest positive på Europa

I øjeblikket er de to forvaltere særligt positive på europæiske aktier.

”Vi forventer, at væksten i euroområdet vil være høj over de kommende år. Vi mener, at der er masser af potentiale i europæisk økonomi, fordi der er en del ledig kapacitet. Det kommer for eksempel til udtryk i den høje arbejdsløshed. Derfor vil vi ikke se lønpres for virksomhederne på den korte bane. Det kan så medføre højere indtjening, overskud og dermed højere aktiekurser,” siger Jens Moos.

Derimod er de mere skeptiske, når det kommer til køb af amerikanske aktier. Her mener de, at virksomheder – efter en længere årrække med stærk fremgang - vil begynde at få sværere og sværere ved at forbedre indtjeningen.

”Og i modsætning til i Europa ser vi risiko for lønpres i USA, og det vil gøre det sværere for virksomhederne at skabe overskud,” siger Jens Moos.

Sænk din eksponering, når det går godt

I takt med den stærke markedsudvikling på flere aktiemarkeder i årets første måneder mindskede forvalterne gradvist andelen af aktier i porteføljen.

”I løbet af 2015 har vi sænket aktieeksponeringen flere gange. Når det går godt, og aktierne stiger meget, så er det vigtigt, at man løbende tager toppen af sin eksponering,” siger han og fortsætter:

”På den måde har man kapital til at købe op, når der kommer et dyk i markedet som de seneste måneder.”

Jens Moos tilføjer, at det som investor naturligvis kan gøre ondt at se sin aktieeksponering blive sat ned, når det som i foråret på mange markeder bare gik opad:
”Men når aktierne har haft en stærk optur, er det god praksis at skære i eksponeringen."

Omvendt er et setback i markedet en mulighed for at øge sin eksponering – men det forudsætter jo, at man løbende har solgt noget ud under en stærk optur,” siger Jens Moos.

Ingen investorer kender toppen

Jens Moos tilføjer, at man som investor skal huske, at man aldrig kan vide, hvornår aktiemarkedet har ramt en top.

”Men det er bedre at gå glip af en gevinst end at få et større tab ved at være for højt eksponeret, når en nedgang rammer efter en større optur,” lyder det.

Omvendt må man aldrig lade sig gribe af panik midt i en markedsnedtur og bare sælge alt med risiko, lyder det fra Jens Moos og Søren Blem-Brynov.

”Man bør snarere bruge en markedsnedtur som en mulighed for at øge sin risiko en smule,” lyder det.

Sådan prioriterer de obligationerne

De 25 pct. af porteføljen, der består af danske obligationer, er primært korte realkreditobligationer. Jens Moos og Søren Blem-Brynov går en bue uden om lange obligationer, men holder sig til de korte og betragter korte realkreditobligationer som de mest attraktive.

”De lange obligationer vil blive ramt hårdt af rentestigninger, da kurserne på lange obligationer falder mest i tilfælde af rentestigninger,” siger Jens Moos.

I kassen for udenlandske obligationer er der både virksomhedsobligationer – globale og nordiske - og statsobligationer fra emerging markets.

”En amerikansk rentestigning er på vej, og vi forventer, at Den Europæiske Centralbank sætter renten op i 2018. Det vil føre til faldende afkast på en række obligationer, som allerede i den nuværende rentesituation giver et meget lille afkast,” siger Jens Moos og tilføjer:

”Med virksomhedsobligationer og statsobligationer fra nye markeder får man en højere rente, som kan modvirke kurstabet fra stigende renter.”

Ser ikke store fremtidige afkast

Selvom Jens Moos og Søren Blem-Brynov mener, at det er tid til at sætte andelen af aktier op, så ser de ikke de helt store aktieafkast på de globale aktiemarkeder i fremtiden.

”På en femårshorisont forventer vi at se et årligt aktieafkast i niveauet 4-5 pct. snarere end de 8-9 pct., som er det historiske gennemsnit,” siger Jens Moos.

I det nuværende scenarie med lave renter og potentielt lave aktieafkast har Jens Moos og Søren Blem-Brynov valgt at have en andel på 17 pct. af alternative investeringer i porteføljen.

Deres univers af alternativer består primært af forskellige hedgefonde og hedgelignende fonde inden for aktier og obligationer.

”Alternative investeringer kan skabe afkast både i et stigende og et faldende aktiemarked samt i en tid med stigende renter, hvor obligationskurserne falder,” forklarer Jens Moos.

Sådan ser eksperternes portefølje ud

Diagrammet viser porteføljerådgivernes aktuelle portefølje til investorer med 7-15 års tidshorisont og middel risiko. Porteføljen er for private banking-kunder med en investeringsprofil, der også passer til alternative investeringer som fx hedgefonde:

  • Aktier 41 pct.
  • Danske obl. 25 pct.
  • Udenl. obl. 17 pct.
  • Alt. inv. 17 pct.

Kilde: Danske Invest. Porteføljen er fra Danske Porteføljepleje Funds Extra, som er et investeringsprodukt til Danske Bank-kunder i private banking-segmentet. Tal altid med din investeringsrådgiver, inden du foretager en investering. Som investor kan du potentielt tabe hele dit investerede beløb.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display