Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikringen udgør sammen med tilstandsrapporten den såkaldte Huseftersynsordning.

GENERELT

‘Side 1: Ejerskifteforsikring’

Sælger er fritaget for sit 20-årige ansvar, hvis køber bliver præsenteret for en tilstandsrapport, et tilbud om ejerskifteforsikring og et tilbud om, at sælger betaler halvdelen af forsikringspræmien. Når det sker, kan køber ikke rette krav mod sælger, hvis der efterfølgende konstateres skjulte fejl og mangler.

 

Vælger køber at tegne ejerskifteforsikringen, sikrer den køber økonomisk dækning, hvis ejendommen viser sig at have skjulte fejl eller mangler. Forsikringen dækker ikke de forhold, der allerede er omtalt i tilstandsrapporten. De fejl er jo netop kendt på købstidspunktet.

 

Køber kan frit vælge, om han vil tegne forsikring og kan selv bestemme, hvilket forsikringsselskab han vil benytte – og om han vil have udvidet dækning. Sælger er kun forpligtet til at betale halvdelen af præmien på det tilbud, han selv har fremskaffet.

 

Hvis køber ikke tegner ejerskifteforsikringen, kan han ikke holde sælger ansvarlig for skjulte fejl og mangler. Sælger er frigjort fra sit ansvar ved at benytte Huseftersynsordningen – uanset om køber tegner en ejerskifteforsikring eller ej.

 

Tegner køber ejerskifteforsikring, skal han gøre det inden overtagelsen. Han kan ikke tegne den, efter han er flyttet ind.

 

Dækning

 

Ejerskifteforsikringen dækker de skader, der ikke er beskrevet i tilstandsrapporten. Da tilstandsrapporten er baseret på en visuel gennemgang, kan der dukke skjulte fejl og mangler op, når køber flytter ind. De skader dækker ejerskifteforsikringen. Har den bygningssagkyndige , der har lavet tilstandsrapporten, begået en fejl, dækker forsikringen også.

 

Ejerskifteforsikringen dækker ikke småfejl ved ejendommen. Den dækker heller ikke almindelig vedligeholdelse. Naturlige skader som følge af slid og ælde og udskiftning af udtjente bygningsdele dækkes ikke. Installationer, der ikke virker, giver heller ikke erstatning.

 

Det er en løbende diskussion mellem boligkøbere og forsikringsselskaber, hvornår der er tale om almindeligt forfald og ælde, da det altid vil være et skøn. Forsikringen dækker ikke fugt i kælderen, hvis fugt i kælderen er almindeligt i huse af samme type. Forsikringen dækker heller ikke ulovlige bygningsindretninger, hvilket oftest er ulovlige el- og vvs-installationer.

 

Udvidet dækning

 

Flere forsikringsselskaber tilbyder en udvidet dækning. Hvad de præcis omfatter, må du undersøge hos det enkelte selskab. Men en udvidet ejerskifteforsikring kan for eksempel dække:

 

* Lovliggørelse af bygningsindretninger, som var ulovlige på opførelsestidspunktet

 

* Lovliggørelse af bygningens el- og vvs-installationer, som var ulovlige på tidspunktet for installationen

 

* Manglende funktionsdygtighed ved bygningens el- og vvs-installationer på overtagelsestidspunktet

 

* Oprydningsudgifter på op til 250.000 kroner til at opfylde myndighedernes krav om oprydning af for eksempel nedgravede olietanke.

‘Side 2: Ejerskifteforsikring’

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display