Børnehjem overstrømmes af gaver

Både organisationer og private indsamlere oplever en stigning i julebidrag til udsatte børn. Hjælpen er tiltrængt, mener Børns Vilkår.

GENERELT

Børnehjemsbørn og børn fra socialt belastede familier kommer ofte tilbage i skolen efter juleferien og hører klassekammeraterne fortælle om julens gaveregn og hyggelige oplevelser med familien. I år vil flere måske kunne tale med. Både organisationen Dansk Røde Kors og det private initiativ Operation Gaveregn oplever, at vi bidrager mere i år.

Projektet Operation Julegaveregn har haft stor succes med at søge fonde, og også helt almindelige danskere har budt ind.

“Vi har fået breve fra private, der skriver, at nu tømmer de sparebøssen for at hjælpe. Det er gået rigtigt godt, og jeg tror vi ender på et sted over 200.000. Det er 100.000 mere end sidste år, og det betyder at en 500-600 børn får en rigtig god pæn julegave,” fortæller David Bastian-Møller, der er initiativtager bag projektet.

Projektet er et privat initiativ, men Foreningen af Danske Døgninstitutioner hjælper med at fordele pengene til børn på børnehjemmene op til jul. Her vil skolebørn få en ekstra gave for 400 kroner og mindre børn vil få en gave til 200 kroner.

“Som anbragt barn er man i minuspoint og bagud på familiære relationer, så jeg synes, at børnene på dette ene punkt skulle forkæles lidt,” lyder det fra David Bastian-Møller.

Hos Dansk Røde Kors har man i tre år haft et projekt, der skal samle penge ind til danske børn. Men først i år begynder pengene at strømme ind til det danske projekt.

“En af vores gaver går til nationalt projekt “En glad dag for to udsatte børn”, og der har vi oplevet en stigning på 30 procent. Det ser ud til, at der er mere interesse for at give til de nationale projekter," siger fundraiser Mette pind Jørum, der er ansvarlig for julekampagnen.

Indtil videre udgør pengene til de udsatte danske børn en fjerdedel af det total beløb, der er blevet indsamlet op til jul. Ifølge Børns Vilkår er der brug en håndsrækning, fordi børnene imødegår en svær tid.

“Nogle af de børn, der bor på institution har ikke en familie, de kan bo hos. Børnene bliver konfronteret med, at andre kommer fra velfungerende familier. Det bliver særligt tydeligt i julen, hvor familien er centrum, og julen markedsføres som familiens fest,” siger formand for Børns Vilkår Peter Albæk.

Det er et plaster på såret, at børnene mærker, at der også bliver tænkt på dem.

“Det hjælper at give dem gode oplevelser. Det er vigtigt, at de ser verden kan være anderledes. De får små oplever, der betyder, at de får en lille smule mere mod på tilværelsen. Positive oplevelser kan medvirke til, at de kan få mere mod på livet,” forklarer Peter Albæk.

I alt 3.500 børn bor på børnehjem i Danmark. De modtager årligt julegaver for 185 kroner af staten.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display