Bilforsikring

Alle bilejere skal have deres bil forsikret. Som minimum med den lovpligtige ansvarsforsikring.

GENERELT

‘Side 1: Bilforsikring’

Når du ejer en bil eller en motorcykel, er du ansvarlig for de skader køretøjet volder ved færdselsuheld, eksplosion eller brand. Du har også pligt til at erstatte disse skader. Derfor skal du som minimum have en lovpligtig ansvarsforsikring.

Ansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, du som ejer eller bruger af bilen kan risikere at få. Forsikringen dækker skader på andre køretøjer, personer og deres ting. Forsikringen dækker også eventuelle passagerer i bilen.

Ansvarsforsikringen dækker ikke skade på køretøjets ejer eller bruger. Det vil sige, hvis du som fører kommer til skade, får du ingen erstatning. Ejerens eller brugerens ting og køretøj bliver heller ikke erstattet. Ligesom et tilkoblet køretøj – som fx en trailer – heller ikke erstattes.

Meningen med ansvarsforsikringen er altså alene at sikre, at dem eller det, der bliver ramt af køretøjet, får en erstatning. Føreren og køretøjet er ikke dækket.

Bemærk dog, at hvis der er andre køretøjer indblandet i et uheld/ulykke, kan du alt efter omstændighederne opnå erstatning fra modpartens forsikring. Har du som fører en ulykkesforsikring, dækker den også.

Kaskoforsikring

Kaskoforsikringen er en udvidet forsikring, der altid omfatter den lovpligtige ansvarsforsikring, men som også dækker skader på din bil og dens tilbehør. Derudover tilbyder forsikringsselskaberne forskellige andre tilvalgsmuligheder.

En standard-kaskoforsikring omfatter:

* Lovpligtig ansvarsforsikring.

* Skader på dit køretøj og monteret standardudstyr (har du ekstraudstyr i bilen, der skal være omfattet af forsikringen, stiger præmien typisk).

* Retshjælpsforsikring, der dækker dine sagsomkostninger ved retssager, som du er part i som ejer – eller hvis en anden fører af din bil er part i en retssag.

* En redningsforsikring (det røde kort), som dækker, når du kører i udlandet, hvis din bil vejer under 3.500 kg.

Ud over ovenstående fire punkter er der ikke nogen retningslinjer for, hvad en kasko dækker – og ikke dækker. I nogle forsikringsselskaber kan du sammensætte din kasko, så den præcis tilgodeser dit behov – andre steder er valgmulighederne mere begrænsede. Udover standardkaskoen kan du vælge en række tillægsforsikringer.

Mulige tilvalg til din kaskoforsikring
* Friskadedækning. Betyder, at visse skader dækkes, uden at forsikringen stiger i præmie. Typiske friskader er skader på bilens glasdele, skader efter nedstyrtede genstande og skader som følge af tyveri og brand.

* Førerforsikring. Dækker, hvis føreren af bilen dør eller får varige mén. Nogle førerforsikringer omfatter også erhvervsevnetab. Hvis føreren er impliceret i en ulykke, hvor modpartens forsikring yder erstatning, dækker førerforsikringen ikke. Bemærk: Har du en ulykkesforsikring og/eller en arbejdsskadeforsikring via din arbejdsplads, er du allerede godt dækket.

* Bilsavnsordning. Ud over den almindelige erstatning i henhold til kaskoforsikringen, modtager du en ekstra kontant erstatning, hvis din bil bliver totalskadet eller stjålet. Erstatningen kan benyttes til fx at leje bil for, mens du venter på at få en ny.

* Værdiforringelse. Hvis din nyere bil får en alvorlig skade, der kan nedsætte dens handelsværdi, får du en erstatning oveni reparationsprisen.

* Vejhjælp. Kan fx være bugsering, videretransport, erstatningsbil.

Når du skal vurdere din bilforsikring, er der en række generelle forhold, du skal være opmærksom på vedrørende priser, selvrisiko, dækning og vurderingsgrundlag.

‘Side 2: Bilforsikring’

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display