Bagatelgrænsen

GENERELT

Den såkaldte 3-årsregel og 100.000 kr.-grænsen for for små beholdninger af børsnoterede aktier er ophævet pr. 1. januar 2006.

Der er dog indført en overgangsordning, så der ikke skal betales skat af gevinster af en aktiebeholdning, hvis værdi pr. 31. december 2005 ikke oversteg 136.600 kr., såfremt du har ejet aktierne i mindst 3 år. Tab kan ikke trækkes fra.

Fra 1. januar 2006 skal der betales skat af gevinst ved salg af almindelige aktier – både børsnoterede og unoterede. Det gælder, uanset hvor længe du har ejet aktierne og uanset størrelsen af din aktiebeholdning. Gevinsten medregnes til aktieindkomsten.

Aktieindkomst beskattes i 2007 med 28 procent af de første 45.500 kr. og 43 procent af resten. Hvis du er gift og bor sammen med din ægtefælle ved indkomstårets udløb, er beløbsgrænsen det dobbelte. I 2007 beskattes ægtefælles samlede aktieindkomst således med 28 procent af de første 91.000 kr. og 43 procent af resten.

Se også – Sådan beskattes gevinst på børsnoterede og unoterede aktier

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display