Arver jeg min fars gæld?

GENERELT

Stil selv spørgsmål til eksperterne her.

SPØRGSMÅL:
Min far har en betragtelig skattegæld blandt andet fra tidligere investeringsprojekter, som er gået galt. Kan jeg på nogen måde ende med at arve hans gæld eller andre forpligtelser, når han dør? Eller hører den slags fortiden til? M.N., Køge

SVAR:

Nej, du arver ikke din fars gæld. Groft sagt kan situationen efter en afdød person inddeles i tre grupper. GRUPPE 1: Såfremt der ikke i din fars bo er fl ere ubehæftede aktiver, end hvad der skal bruges til at betale begravelsesomkostninger, bliver der ikke noget dødsbo, som kreditorerne kan gøre noget krav gældende mod. Begravelsesomkostninger skal forstås i ret vid forstand, og der kan hensættes relativt betydelige beløb til gravstedsvedligeholdelse med mere. Reglen er endda således, at der må være et overskud efter betaling af begravelsesomkostninger på 40.000 kroner (for 2012), som må udbetales til dem, der påtager sig at forestå begravelsen. I denne situation kan ingen kreditorer gøre noget gældende.

GRUPPE 2: Er det oplagt, at din fars bo fra starten er insolvent, vil det blive behandlet som et insolvent bo. Der bliver så af skifteretten ansat en bobestyrer, der vil forestå afviklingen af aktiverne. Der vil ikke på noget tidspunkt kunne blive pålagt arvingerne udgifter vedrørende boets behandling, og der vil ikke være nogen hæftelse over for afdødes kreditorer. Har man inden boets opstart påtaget sig forpligtelser til at betale begravelsesomkostninger, kan man naturligvis hæfte herfor, men man hæfter ikke for gæld i øvrigt, ej heller skattegæld.

GRUPPE 3: Såfremt det skønnes, at boet efter din far er et solvent bo, kan man skifte dette som et privat skiftet bo både med og uden bobestyrer. Repræsenterer boet blot nogen værdi og kompleksitet, kan man som regel med betydelig fordel få bistand fra en advokat til bobehandlingen. Det kan også være så enkelt, at dette er åbenbart overflødigt. Måtte det i forbindelse med bobehandlingen vise sig, at boet er insolvent, skal arvingerne gøre skifteretten opmærksom herpå, og boet overgår til insolvent bobestyrerbehandling. Har man, mens man troede, boet var solvent, foretaget betalinger og udbetalt acontoarv, skal kreditorer og arvinger tilbagebetale de modtagne beløb.

Sidstnævnte er en uhyre sjældent anvendt regel, idet folk, der bistår med boets deling, naturligvis sikrer sig, at der ikke bliver udloddet arv, før man har det fulde overblik over boets økonomiske situation. Som det fremgår af ovennævnte, kan man principielt, hvis det behandles rigtigt, ikke komme til at hæfte for afdødes gæld. Man kan også omvendt sige, at ingen kreditor kan få en forbedret status ved, at debitor afgår ved døden.

Hilsen Erik Berg (Advokat (H), Bobestyrer. Berg Advokater)

Mød Penge & Privatøkonomis eksperter og stil selv spørgsmål til dem her.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display