Aktier med udbytte

Ved at investere i aktier med fast, højt udbytte, får du et mærkbart afkast, men løber også risikoen for at rende ind i et kursfald.

GENERELT

Invester i aktier, der giver et fast højt udbytte. Her vil der være mulighed for at opnå et direkte afkast på 4-5% eller mere, og dertil kommer evt. afkast fra kursstigninger på aktierne. Men selvfølgelig løber man også risikoen for større eller mindre kursfald.

Gå efter store, solide virksomheder
Alle undersøgelser viser, at aktier giver højere afkast end obligationer over tid. Men risikoen for at løbe ind i store øretæver er også meget større. Så når man bevæger sig ind på aktiemarkedet, bevæger man sig også ud i mere risikable investeringer. Men der findes dog strategier, der er effektive til at begrænse risikoen til det rimelige, uden at man giver afkald på aktiemarkedernes mulighed for højt afkast.

Hvis man går målrettet efter store solide selskaber med fornuftig indtjening, der betaler højt udbytte år efter år, går man sjældent helt galt i byen. Og selv om det som regel ikke er de mest “spændende” aktier, der opfylder disse kriterier, kan de sagtens opleve fornuftige kursstigninger.

Selvfølgelig kan aktien også tabe i værdi, men den faste udbyttebetaling lægger ofte en bund under, hvor galt det kan gå. Og skulle aktien falde midlertidigt i værdi, kan man jo glæde sig over det løbende udbytte, der klart overgår, hvad man kan opnå af forrentning på såvel aftaleindskud som på de fleste obligations typer.

To gode danske bud
På det danske aktiemarked findes der blandt KFX-aktierne i øjeblikket to aktier, der opfylder de nævnte kriterier. Det drejer sig om Danske Bank og TrygVesta. Begge selskaber tjener styrtende med penge, og en stor del heraf udloddes hvert år til aktionærerne efter helt klart definerede regler. Begge aktier er steget pænt i år, men trods de flotte kursstigninger giver Danske Bank og TrygVesta stadig 4 – 5 procent i direkte afkast. Så hvis investeringshorisonten er mellemlang, og man derfor kan tåle kursudsving på kort sigt, er begge selskaber bestemt en overvejelse værd.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display