Aktieindkomst

GENERELT

Aktieindkomst er en indkomstkategori for sig selv med sine egne skattesatser og bundgrænser.

Til aktieindkomst medregnes bl.a. udbytte fra aktier og avance ved salg af aktier. Også avancer og udbytte fra aktiebaserede og visse andre investeringsafdelinger medregnes til aktieindkomsten.

Tab på aktier modregnes i aktieindkomsten. Ved negativ aktieindkomst modregnes den negative skat i din øvrige indkomst.

I 2011 betales en skat på 28 procent af aktieindkomst op til 48.300 kr. og 42 procent af beløb over de 48.300 kr.

For ægtefæller er beløbsgrænsen for den højeste skatteprocent det dobbelte. Udnytter den ene ægtefælle ikke den fulde beløbsgrænse, overflyttes det uudnyttede til den anden.

I 2012 sænkes skatten til 27 procent af aktieindkomst op til 48.300 kr. De øvrige forhold er de samme.

Tags

Cxense Display