Afgift på brænde på vej

Regeringen pønser på at lægge en afgift på brænde næste år. Er dit brændeskur slunkent, så er det på tide at få fyldt det op.

GENERELT

Regeringen vil med afsæt i deres energipolitiske udspil ’Vores Energi’ i 2013 i forbindelse med finanaloven indføre en såkaldt ’forsyningssikkerhedsafgift’, der betyder afgift på blandt andet brænde, træpiller og anden biomasse til rumopvarmning.

 

Detaljer er end nu ikke kendt, men ifølge det politiske udspil vil afgiften på brænde komme til at udgøre 27,40 kr. pr. GJ varme fra brænde til brændeovnen. Omregnet svarer det til, at en rummeter brænde af løvtræ pålægges en afgift på 160-175 kroner alt efter træets beskaffenhed. Et typisk brændetårn med kløvet løvtræ vil samlet få en afgift på cirka 350 kr., når afgiften er slået helt igennem i 2020, skriver Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne, DAPO.dk

Kun handlet brænde

Afgiften påtænkes alene lagt på handlet brænde - altså ikke brænde fra for eksempel egen have eller skov eller det brænde, man får for at hjælpe naboen med at fælde et træ. Foreløbig står det hen i det uvisse, hvordan afgiften beregnes på for eksempel sanketræ, som man køber og selv henter i skoven.

 

Skal dække hul i statskassen

Forsyningssikkerhedsafgiften skal kompensere for det udgiftstab, staten får, når vi anvender færre fossile - altså afgiftsbelagte - brændsler til vores boligopvarmning. ”Regeringen vil gøre os uafhængige af fossile brændsler ved at fremme brugen af biomasse til energiformål. Samtidig har vi forpligtet os til at nedbringe Danmarks udslip af CO2. På den baggrund forekommer det uforståeligt, at regeringen nu vil lægge afgift på brænde, som er en vedvarende energiform, der tilmed er CO2-neutral”, siger formanden for DAPO, Peter Jessen Hansen.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display