Skybrudssæson: Har du styr på vandet?

Hvem har ansvaret, når der kommer for meget vand. Her er en kort guide, der forklarer, hvor ansvaret for vandskader kan placeres.

  Foto: istockphoto.com  

FORSIKRING

Den våde sæson er over os, og der har allerede været adskillige regulære skybrud flere steder i landet. Men hvem er egentlig ansvarlig, når vandet står ud af rørene i kælderen, eller vælter ned fra oven? Og hvem kan du gå til, når din forskring ikke dækker?

Penge & Privatøkonomi har lavet en kort guide til de fem aktører, der kan have et ansvar i forhold til vandskader.

Kommunen: Din kommune har som udgangspunkt ikke noget ansvar for vandskader. Kommunen bestemmer selv, hvor højt et serviceniveau, den vil give, og er reelt set ikke forpligtet til noget som helst. Det er kun, hvis noget er gået i stykker, eksempelvis på kloaksystemet, og man kan bevise, at det er kommunens fejl, at man kan gøre et krav gældende. Det sker praktisk talt aldrig, for der gælder den generelle regel, at hvis eksempelvis et kloaksystem er bygget i 1950, og kommunen dengang levede op til de krav, der måtte være – jamen så lever kommunen stadig helt op til sin forpligtelse, også selvom kloaksystemet er ældgammelt og slet ikke er gearet til at håndtere store vandmængder fra et skybrud.

Grundejeren: Har ansvar for alle de skader, som forsikringen ikke dækker. Som grundejer har du også ansvar for de vandrør, der ligger på din matrikel. Du skal også være opmærksom på, at din forsikringsdækning kan ændre sig efter en vandskade. Eksempelvis dækker de fleste forsikringer ikke længere trægulve eller ægte tæpper i kælderetagen efter en vandskade. Hvis forsikringen fortsat skal dække kælderen efter en vandskade, bliver du pålagt at skifte organiske materialer ud. Derfor er der mange, der har brugt deres forsikringspenge på at udskifte materialerne i deres kælder efter en vandskade.

Forsikringsselskabet: Som udgangspunkt dækker en standardforsikring alle skader forsaget af skybrud, men ikke vandskader på grund af oversvømmelser fra vandløb eller havet. Der kan være undtagelser, som nævnt ovenfor, hvor en tidligere vandskade i kælderen kan ændre omfanget af ens dækning. Derfor skal du være opmærksom på, om du fremadrettet lever op til de krav, dit forskringselskab evt. stiller efter en vandskade i kælderen.

Du kan også købe en tillægsforsikring, der udvider din dækning på vandskader, eksempelvis ved gennemsivning eller andre typer regnvandskader, som ikke er opstået på grund af skybrud.

Vandselskabet: Dit vandselskab har ikke noget særligt ansvar i forhold til vandskader i selskabets dækningsområde. Vandselskaberne er selvstændige virksomheder, ofte ejet af kommunen, og så længe vandrør og andet er etableret korrekt (efter gældende regler på etableringstidspsunktet), kan heller ikke vandselskabet drages til ansvar.

Stormrådet: Erstatter skader forsaget af oversvømmelser fra hav, søer og vandløb – men kun i særlige tilfælde. Stormrådet dækker nogenlunde som et forsikringsselskab, men der er undtagelser fra dækningen og ofte en forhøjet selvrisiko. Stormrådet dækker specifikt de vandskader, der er undtaget den normale forsikringsdækning.

Stormrådet dækker kun vandskader foresåget af havvand, hvis der har været stormflod – en såkaldt tyveårshændelse. Oversvømmelser fra søer og vandløb skal ligeledes være af en størrelse, der kan karakteriseres som en tyveårshændelse.

Tyveårshændelser er noget, der statistisk set kun sker hvert tyvende år. Stormrådet går ind fra sag til sag og laver en vurdering, som det gjorde med stormfloden i Roskilde, efter at stormen Bodil havde raseret Danmark i december 2013.

 

Guiden er lavet med hjælp fra Torben Weiss Garne, underdirektør for jura og lovgivning i Forsikring & Pension.

Tags

Anbefalede artikler