Dyrt at være uagtsom på ski

Det kan blive en dyr fornøjelse, hvis man i kådhed eller ved uagtsomhed er skyld i, at en anden skiløber kommer til skade, påpeger GF Forsikring.

  Foto: istockphoto.com  

FORSIKRING

I disse dage drager mange danskere afsted til udlandet for at suse ned af de snebeklædte og præparerede pister på de populære skisportssteder. Men man skal huske at tænke sig godt om, før man spænder skiene fast og bevæger sig ud på løjperne.

"Politi og domstole i udlandet slår hårdt ned, hvis man overtræder færdselsreglerne på pisterne, og der sker ulykker", påpeger Riccardo Krogh Pescatori, der er kommunikationskonsulent hos GF Forsikring.

"Det er især unge mellem 21 og 25 år, der risikerer at stå med en kæmperegning, hvis de er skyld i en alvorlig ulykke. Den regning dækkes kun, hvis man enten har en indbo-/ansvarsforsikring eller en rejseforsikring", fortsætter Riccardo Krogh Pescatori.

Hver tredje unge uden ansvarsforsikring

Forsikringer er som regel et lavinteresse område hos de unge og branchens tal viser da også, at en tredjedel i denne aldersgruppe ikke har nogen indboforsikring og dermed heller ikke en ansvarsforsikring.

"Ansvars- og erstatningsreglerne kan være meget anderledes end i Danmark. Uden ansvarsforsikring kan man komme til at hæfte personligt. Der kan være tale om millioner," siger Riccardo Krogh Pescatori. 

Unge under 21 år er dækket af deres forældres indboforsikring - også selv om de er flyttet hjemmefra. Men kun, hvis de bor alene på adressen. "Derefter må de købe deres egen indboforsikring. Men mange unge glemmer at tænke i de baner, og det kan altså ende med at blive dyrt", slutter Riccardo Krogh Pescatori.

Især i Frankrig, Østrig, Schweiz, Tyskland og Italien bliver der rejst mange erstatningssager ved de lokale domstole, når der sker ulykker og uheld på pisterne.

De internationale skiregler (FIS-regler):

FIS-reglerne beskriver den ideelle og ansvarlige adfærd for skiløbere og snowboardere. Reglernes formål er at undgå uheld på pisten. FIS reglerne gælder for alle skiløbere og snowboardere. En skiløber og snowboarder risikerer erstatningsansvar og kriminelt strafansvar, hvis han skader andre ved at bryde reglerne.

  1. Hensyn til andre

En skiløber eller snowboarder skal respektere andre og ikke udsætte dem for fare.

  1. Kontrol af fart og adfærd

En skiløber eller snowboarder skal altid være i kontrol. Fart og adfærd skal tilpasses færdighedsniveau, terræn, vejrlig, sigtbarhed og tæthed af trafik på pisten.

  1. Valg af spor

En bagfra kommende skiløber eller snowboarder skal vælge sit spor, så han ikke er til fare for de forankørende.

  1. Overhaling

En skiløber eller snowboarder kan overhale ovenom, nedenom, til højre og til venstre forudsat, at den langsomme får plads til alle sving og bevægelser, kontrollerede som ukontrollerede.

  1. Start

Inden løbet startes, genoptages efter standsning eller klatring op ad pisten, skal en skiløber eller snowboarder orientere sig opad og nedad for ikke at bringe sig selv eller andre i fare.

  1. Standsning på pisten

En skiløber eller snowboarder må aldrig standse på pistens snævre eller uoverskuelige partier med mindre det er strengt nødvendigt. Ved fald på snævre og uoverskuelige partier skal løberen fjerne sig fra området hurtigst muligt.

  1. Til fods på pisten

Hvis det er nødvendigt for en skiløber eller snowboarder at gå eller klatre opad eller nedad på pisten, skal dette foregå i pistens kant.

  1. Skiltning

En skiløber eller snowboarder skal respektere skiltningen i terrænet, påbud og advarsler.

  1. Hjælp ved ulykker

Enhver skiløber eller snowboarder er forpligtiget til at yde hjælp ved ulykker.

  1. Identifikation

Ved uheld skal enhver skiløber eller snowboarder og ethvert vidne udveksle navne og adresser også selvom de ikke er involverede i uheldet.

Tags

Anbefalede artikler