Hvorfor slipper USA billigere end Europa?

FINANS

Stil selv spørgsmål til eksperterne her.

SPØRGSMÅL:
Hvordan kan det være, at USA ingen problemer har med en kæmpe gæld og enormt underskud på betalingsbalancen, mens Europa har voldsomme problemer med de samme udfordringer. K.E.H., Birkerød

SVAR:
Et meget komplekst spørgsmål, men en hovedforklaring ligger i den politiske og historiske situation i USA, som er meget forskellig fra Europas. Dollaren har eksisteret som en fælles valuta for de enkelte stater siden 1785, mens euroen kun har eksisteret siden januar 1999. Alene af den grund har de fi nansielle markeder svært ved at se, at dollaren skulle ophøre med at eksistere, mens markederne reelt anser en opsplitning af euroen for et realistisk scenarie. Humlen er nemlig, at de politiske muligheder for at vacci nere Euroland mod gældskrisen er stærkt begrænsede, da den tyske befolkning ikke ønsker at sende fl ere penge sydpå - hverken gennem direkte lån eller via fællesgaranterede obligationer. Hvis Tyskland fastholder den linje, bliver det svært for de sydeuropæiske lande at betale af på deres gæld, hvilket kan tvinge dem ud i en statsbankerot. I den situation kan eurosamarbejdet bryde sammen, hvilket kan medføre en økonomisk depression med omfattende politiske og økonomiske konsekvenser. Derfor er investorerne usikre, hvilket giver sig til udtryk i høje renter i de gælds plagede lande og en svækket euro. Markedet foretrækker simpelthen aktiver i alle andre valutaer end euro, herunder dollar, schweiziske franc og svenske kroner.

Hilsen Jørgen Rasmussen (Økonomisk journalist med speciale i aktier og investering)

Mød Penge & Privatøkonomis eksperter og stil selv spørgsmål til dem her.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display