Uskiftet bo for dummies

Et uskiftet bo betyder, at du kan vente med at udbetale arv til din afdøde ægtefælles børn. Læs her, hvordan det uskiftede bo fungerer.

  Foto: istockphoto.com  

BOLIG

Du behøver ikke udbetale arv til din afdøde ægtefælles børn fra tidligere forhold. Indgår du et uskiftet bo, kan du beholde din partners ejendele og eventuelle formue for dig selv. Det uskiftede bo giver dig muligheden for at blive i boet resten af dit liv, eller til du på ny bliver gift. Først da får arvingerne udbetalt deres arv. Du kan kun sidde i uskiftet bo, hvis du var gift med din partner, da vedkommende døde, og hvis partneren havde børn.

Testamente er vejen frem

Selv om du og din partner planlægger, at I vil sidde i et uskiftet bo, kan det være en idé at lave et testamente. Testamentet forhindrer ikke dig eller din ægtefælle i at sidde i uskiftet bo, men det sikrer, at den længstlevende kan skifte boet, hvis det bliver nødvendigt. Vælger I at skrive testamente, kan den længstlevende nøjes med at udbetale 1/16 af den afdødes formue til børnene. De resterende 15/16 beholder den længstlevende selv.

Tilladelse fra arvingerne

At få lov til at sidde i uskiftet bo afhænger af, om arvingerne - den afdødes børn - vil skrive under på et samtykke. Er din partners børn umyndige, skal både både statsforvaltningen og børnenes biologiske forælder være indforståede med det uskiftede bo. Fællesbørn uanset alder skal ikke give tilladelse.

Arveafkald sikrer dig

Tidligere kunne alle arvinger give afkald på et skifte, så den længstlevende kunne indgå et nyt ægteskab uden at skifte boet. I dag er skifteafkaldet blevet erstattet af et arveafkald, hvor den afdødes arvinger kan frasige sig deres arv. Med denne løsning skal den længstlevende ikke som tidligere betale boafgift på 15 pct. til staten

Nyt ægteskab?

Ønsker du at blive gift igen, skal det uskiftede bo skiftes, før du deler fællesboet og beregner boslod i det nye ægteskab. 

Tags

Anbefalede artikler