Tjen på at få revurderet boligen

Er din bolig steget i pris, siden du købte, kan der være penge at spare på dit lån. Tjek her, hvordan praksis er inden for området hos de fire realkreditselskaber.

BOLIG

Har du købt din bolig på bunden af markedet, er der stor sandsynlighed for, at den er steget i værdi. Siden 2009 er huspriserne for eksempel steget mest på Østerbro i København med over 40 procent ifølge tal fra Realkreditrådet, mens det på lejlighedsfronten er Frederiksberg, som er i front ligeledes med en stigning på 40 procent.

Er du den heldige ejer af en bolig, der er steget i værdi, bør du se, om det kan betale sig at få omlagt dit lån, så du enten kan skære det dyre banklån helt væk eller få en lavere belåningsgrad. Sidstnævnte skærer i din bidragssats, som er omkostningen, du betaler til det enkelte realkreditselskab for at administrere dit lån.

For at få omlagt dit lån, skal du dog have en ny vurdering af din bolig. Og det er ikke altid ligetil. Se på de følgende sider, hvad praksis er hos de forskellige realkreditselskaber og tjek det nye Penge & Privatøkonomi, der udkommer den 25. november for endnu flere tips til emnet.

 

 

Realkredit Danmark - Danske Bank

Automatisk justering af tillæg for afdragsfrihed

Realkredit Danmark opererer med et tillæg til bidraget på lån med afdragsfrihed. Tillægget til bidraget genberegnes automatisk en gang i kvartalet. Stiger boligens vurdering så realkreditlånet placerer sig inden for 60 procent af vurderingen, reduceres tillægget fra 0,3252 til 0,1 procent for hele lånet.

 

Hvis det omvendte er tilfældet og boligen falder i værdi således, at belåningsgraden for det afdragsfrie lån overstiger 60 procent, stiger tillægget til bidragssatsen fra 0,1 til 0,3252 procent. Ændringen finder dog først sted i forbindelse med, at kunden kan fravælge sin afdragsfrihed.

 

Både for lån med og uden afdrag fastholder RD den egentlig bidragssats på lånet, selv om boligens værdi ændrer sig. En ændring af bidragssatsen kræver derfor en omlægning af det eksisterende lån med et vist provenu, som banken ikke ønsker at oplyse nærmere om.

 

 

 

Nordea Kredit - Nordea Bank

Afdragsfrihed giver ny vurdering

Hvis en kunde får tildelt mere end tre års afdragsfrihed på sit eksisterende realkreditlån, foretager banken en ny vurdering af boligen, som danner grundlag for en ny bidragssats på lånet.

 

Det samme princip gælder, hvis kunden at optage et tillægslån på mindst 100.000 kroner. Med andre ord vil et tillægslån på mindst 100.000 kroner - til eksempelvis indfrielse af et banklån - medføre en ny vurdering af boligen, som benyttes til beregning af en ny bidragssats på realkreditselskabets lån i ejendommen.

 

Afdrager en kunde ekstraordinært mindst 100.000 kroner, beregner banken en ny bidragssats på baggrund af den nye lånestørrelse og med udgangspunkt i bankens oprindelige vurdering af boligen. Det foretages ikke en ny vurdering af boligen i den situation

 

BRFkredit - Jyske Bank

Ny vurdering ved omlægning

Hvis du optager et tillægslån skal boligen vurderes på ny og bidraget på tillægslånet bliver fastlagt efter den nye vurdering. Derimod bliver der ikke ændret på bidraget på det gamle lån.

 

Ifølge BRFkredit ender kunden dog typisk op med en samlet pakke, hvor hun indfrier det gamle lån og optaget et nyt og højere lån. Bidraget på det nye og større lån bliver herefter beregnet på grundlag af den nye vurdering. Det samme gælder, hvis kunden lægger det eksisterende lån om til en ny lånetype med ændringer i løbetiden.

 

Totalkredit - Uafhængig

Tillægslån på 100.000 kroner giver ny vurdering

Arbejdernes Landsbank er en af de mellemstore banker, som tilbyder realkreditlån gennem totalkredit. Banken oplyser, at hvis der skal ske en ændring af vurderingen på en bolig, skal ønsket om en ændring være motiveret af enten en omlægning eller et tillægslån på mindst 100.000 kroner.

Hvis kunden eksempelvis ønsker at omlægge et F1-lån til et fastforrentet lån, kommer der en ny vurdering på ejendommen og dermed bliver bidraget også ændret. Banken understreger, at bidragssatsen på det nye lån bliver beregnet efter den nye vurdering. Derimod sker der ingen ændringer i bidragssatsen på de eksisterende lån.

 

Tags

Anbefalede artikler